ATOPICKÁ DERMATITIDA A EMOLIENCIA

Atopický ekzém je chronické neinfekční zánětlivé onemocnění kůže. Název „atopie“ pochází z řeckého slova „atopos“ podivný, nezvyklý. Je to onemocnění převážně dětského věku, ale vyskytuje se i u dospělých pacientů. Charakteristickými příznaky jsou: projevy na kůži, suchá a citlivá kůže a svědění. Projevy na kůži jsou velmi různorodé a mění se v závislosti na věku pacienta. Podle toho rozlišujeme kojeneckou, dětskou a dospělou formu. Emoliencia jsou specifickou skupinou dermatologik. Označení emoliencia pochází z latiny „emollire“ změkčit. Jedná se o látky, které změkčují, zjemňují a zvláčňují kůži a sliznice. Nad stratum korneum vytvářejí film, který zabraňuje vysoušení a odpařování vody.

Atopická dermatitida (AD)

Výskyt AD ve střední Evropě je okolo 10 %, celosvětově15 – 30 %, s mírnou převahou dívek nad chlapci. Ve vyspělých zemích výskyt v posledních letech rychle vzrůstá. Tento až epidemický nárůst se obvykle přisuzuje vlivům životního prostředí – znečištěné ovzduší ve městech a narůst alergenů (prach, peří, pylové alergeny). Podstatnou roli hrají změny v životním stylu (například chov domácích zvířat v bytě, dieta typu „fast food“).

AD je geneticky podmíněné onemocnění, které se klinicky manifestuje působením spouštěčů-faktorů zevního prostředí. Byla zjištěna mutace genů pro filaggrin, involukrin a livokrin, následkem této mutace je porucha vyzrávání keratinocytů, porucha kožní bariéry a změna spektra ceramidů. V důsledku těchto poruch a změn dochází ke snížení schopnosti intercelulárních lipidů udržet v epidermis vodu, což se klinicky projeví jako suchá kůže. Dále ke zvýšení koncentrace serinových proteáz, vedoucí k předčasné ztrátě soudržnosti keratinocytů, klinickým projevem je olupování kůže, atrofie, zvýšená zranitelnost a pomalejší hojení. Nejvýznačnějším subjektivním projevem atopické dermatitidy je svědění, které výrazně snižuje kvalitu života pacienta. Mediátory svědění jsou neuropeptidy, receptory proteáz,  kininy a cytokiny (IL 31). Objasnění etiopatogeneze AD z hlediska poruchy kožní bariéry má přímý dopad na strategii léčby, opodstatňuje používání emoliencií jako základní a neoddělitelné součásti léčby.

topicrem 500mlVolba léčby se řídí především závažností stavu. Základem úspěchu je spolupráce pacienta (rodiče), který musí porozumět podstatě a průběhu onemocnění, musí se naučit pravidelně ošetřovat kůži a též předcházet spouštěcím mechanismům. Nutné je denní promazávání kůže tzv emolienciemi, která kůži hydratují, zvláčňují a promašťují, zklidňují a obnovují kožní bariéru. Léčba emolienciemi je označována jako korneoterapie.

Vhodnou volbou emoliencia je Topicrem AD zvláčňující balzám, který vyvinula rodinná francouzská farmaceutická laboratoř Mayoly Spindler. Již při jediné aplikaci za den, je pokožka okamžitě zklidněná, vyživená a hydratovaná po celých 24 hodin a zároveň jsou pokožce doplněny chybějící lipidy v rámci její porušené kožní bariéry. Vysoce kvalitní, ryze přírodní ingredience, produkty vhodné pro novorozence, děti i dospělé s velmi suchou a citlivou kůží. Dermatologicky a pediatricky testovaný na atopické pokožce s prokazatelnými účinky. Topicrem působí ve Francii více než 20 let a je zastoupen v 60 zemích světa a nyní také již v České republice.

MUDr. Naděžda Vojáčková, dermatoložka