Atriální fibrilace – rizikový faktor mozkové příhody

afib1

Atriální fibrilace – chvění předsíní srdce je nejčastější poruchou srdečního rytmu pozorovanou v klinické praxi. Postihuje více než 3 % obyvatel – má dosah na zdraví 5 až 6 milionů Evropanů. V Česku na ni podle odhadů kardiologů trpí až 150 000 lidí a u mnoha dalších čeká v tichosti, nediagnostikované formě …  Považuje se za kardiovaskulární epidemii 21. století.

Jak vzniká atriální fibrilace?

Odpovědnost za ni nesou nepravidelné elektrické signály šířící se srdečními předsíněmi – atriami. Důsledkem této anomálie je rychlé a nepravidelné stahování srdeční svaloviny předsíní – atriální fibrilace. Srdce pracuje neefektivně a krev tak stagnuje, pro poruchu v převodním systému se nepřečerpává dostatečně do srdečních komor.

Hromadí se v předsíních, co častokrát vede k vytvoření krevní sraženiny (trombu). Tromb se může uvolnit a s krevním proudem se dostat ze srdce na různá místa v těle. Nejčastěji však cévami do mozku, ledvin a nohou. Nejobávanější a nejzávažnější je postihnutí mozku – mozková příhoda. Ta znamená pro mozek to samé, co infarkt myokardu pro srdce. Ve zdravém mozku proudí krev bez omezení. Pokud je však proudění zablokované krevní sraženinou, mozek strádá, nemůže dostat nevyhnutelné množství kyslíku a živin, což vede k jeho trvalému poškození nebo dokonce až ke smrti pacienta.

Riziko mozkové příhody je u lidí s atriální fibrilací 10krát vyšší než u zdravé populace. Ve světě postihuje mozková příhoda, která souvisí s atriální fibrilací, až 3 miliony lidí ročně.
Odhaduje se, že za 20 let bude trpět na poruchy rytmu předsíní – atriální fibrilaci až 10 % lidstva.

Jaké jsou symptomy atriální fibrilace?

Atriální – předsíňová fibrilace obvykle dává o sobě vědět bolestmi hrudníku, nepříjemným pocitem bušení srdce a jeho nepravidelnou činností, spolu s výskytem závratí a dýchavičností. Intenzita symptomů atriální fibrilace většinou souvisí se srdeční frekvencí (rychlostí pulzu) – čím je vyšší, tím jsou symptomy výraznější. Jejich výskyt je nejfrekventovanější při vyšším věku. Štěstí v neštěstí mají pacienti, kteří fibrilaci předsíní pocitově zachytí a včas vyhledají lékařskou pomoc. Lékař zhodnotí riziko cévní mozkové příhody a v případě potřeby včas indikuje léčbu látkami, které snižují krevní srážlivost.

Vzpomínané příznaky se však nemusí projevit vůbec a rizikový stav srdce se často zjistí během pravidelné lékařské prohlídky, jako následek přechození „banálního” onemocnění (chřipka, angína), nově vzniknutých poruch činnosti štítné žlázy, zvýšeného příjmu alkoholu nebo zakázaných podpůrných prostředků. Situaci komplikují výkyvy krevního tlaku, které nemusí být jen problémem vyššího věku, i když právě při něm lékaři zaznamenávají nejčastější výskyt atriální fibrilace. Stále více se ale také objevují u mladých lidí. Příčinu možno hledat především ve stále se zvyšujícím každodenním stresu. Jednoduchou cestou, jak předejít těmto těžkostem, je včasná diagnostika tohoto problému, zahájení léčby, postupné odstranění příčiny onemocnění a systematická kontrola tlaku krve v domácím prostředí už od mladšího věku.

Podle posledních doporučení kardiologických a hypertenziologických společností je potřebný krevní tlak monitorovat v klidu domácího prostředí a vyhodnocovat v ambulanci lékaře. Využívání moderních poznatků vědy, například technologie MAM – automatického 3krát opakovaného počítačově vyhodnoceného měření tlaku krve a diagnostiky s funkcí Afib, umožňuje včas odhalit dva nejdůležitější rizikové faktory infarktu myokardu nebo mozkové příhody: hypertenzi a atriální fibrilaci.

Rizikové faktory fibrilace předsíní:

  • Vysoký krevní tlak,
  • ischemická nemoc srdce,
  • diabetes mellitus,
  • onemocnění/ poškození mitrální chlopně,
  • vrozené chyby srdce,
  • zvýšená činnost štítné žlázy,
  • embolie do plic,
  • onemocnění plic (karcinom, zápal plic).

Až 15 % mozkových příhod se vyskytuje u pacientů s atriální fibrilací, která často sprovází hypertenzi a dibetes mellitus! Jsou častou příčinou hospitalizace a jejich závažnost spočívá hlavně v tom, že se k nim může přidružit život ohrožující komplikace. Zkusme jim předejít v čas! Včasné určení diagnózy lékařem v případě našeho podezření na atriální fibrilaci nám může zachránit život!

afib2

Odhalí výskyt atriální fibrilace!

Atriální fibrilaci v raném stádiu onemocnění, i tehdy když pacient nepociťuje žádné příznaky, dokáže odhalit unikátní novinka švýcarské firmy Microlife – digitální tlakoměr BP A6 PC Afib! Nový tlakoměr 3. generace umožňuje včasnou diagnostiku rizikových faktorů, které ovlivňují vznik mozkové příhody.

Přesně a spolehlivě měří krevní tlak, puls a identifikuje výskyt atriální – předsíňové fibrilace srdce. Při jejím opakovaném výskytu upozorňuje na nutnost vyhledat lékaře. Pro získání přesných hodnot tlaku krve využívá nejmodernější technologii MAM. Jde o automatické 3krát opakované, počítačově vyhodnocené měření, které odpovídá hodnotám krevního tlaku v klidovém stavu.

V paměti uchovává 2x 99 záznamů (pro 2 osoby), s evidencí data a času měření. Je vybaven univerzální manžetou vhodnou pro obvod paže 22 až 42 cm. Tlakoměr lze připojit prostřednictvím USB kabelu k PC, který prostřednictvím speciálního softwaru eviduje a vyhodnocuje naměřené údaje. Přístroj je klinicky testován, má 5 let záruku.