BMI, GI a další pojmy spojené s výživou. Víte, co znamenají?

V souvislosti s výživou se můžete často setkat s některými pojmy, které jste sice slyšeli, ale nevíte, co přesně znamenají nebo jak se v nich správně orientovat. Dnešní článek vám pomůže se v záplavě pojmů a definicí zorientovat.

electrocardiogram-2858693_1280

BMI (Body mass index)

Je index tělesné hmotnosti, který je často užíván při zjišťování podvýživy, normálního stavu výživy, nadváhy a obezity. Vypočítat si jej můžete, zasadíte-li vaši výšku a váhu do následujícího vzorce: hmotnost/výška 2. Dle vypočítané hodnoty si zkontrolujte, do jaké kategorie spadáte:

Podvýživa: 16,5–18,5
Normální váha: 18,5–25
Nadváha: 25–30
Obezita: 30 a více

Na internetu najdete nespočet kalkulaček, které vám pomohou váš Body mass index zjistit –  vyberte si tu, která počítá nejen s výškou a váhou, ale také s věkem a pohlavím.

Velkou nevýhodou je, že BMI vzorec nerozlišuje při výpočtu svalovou hmotu od tukové – může se tedy lehce stát, že sportovci vyjde zařazení do skupiny nadváha i přesto, že má minimum tuků. Berte tedy BMI kalkulačky pouze jako orientačního pomocníka.


BMR (basal metabolic rate)

Bazální metabolismus je množství energie, kterou potřebujeme k udržení základních životních funkcí, jako např. dýchání, činnost srdce a dalších orgánů, a to v období absolutního tělesného klidu. Od bazálního metabolismu se odvíjí denní potřeba energie, kterou můžeme s ohledem na pohybovou aktivitu (práce, sport) vypočítat.

GI (glykemický index)

Glykemický index udává vzestup hladiny glukózy (cukru v krvi) po konzumaci jídla. Hladina krevního cukru by měla stoupat pomalu – pomalý vzestup nám zajišťuje, že nebudeme mít po jídle brzy hlad. Když budeme konzumovat potraviny, které mají vysoký GI, hladina glukózy velmi rychle stoupne a následně klesne, což má za následek HLAD.  Více o glykemickém indexu si můžete přečíst v minulém článku zde.


WHR index (
waist–hip ratio)

WHR index je ukazatel, který na rozdíl od BMI značí rozložení tělesného tuku – díky němu si můžeme lehce vypočítat, v jakých partiích se nám více rozkládá tuk. Rozlišujeme dva typy: periferní, gynoidní – typ hruška a centrální, androidní – typ jablko. Typ hruška je typický tím, že se tuk ukládá v oblasti hýždí a stehen, zatímco u typu jablka je tuk rozložen zejména v oblasti břicha (tento typ je rizikovější a je typický zejména pro ženy). A jak WHR index vypočítat? Stačí vydělit obvod pasu v cm obvodem boků v cm.

  Spíše typ hruška Vyrovnaná Typ jablko Typ jablko – rizikové
ženy < 0,75 0,75-0,8 0,8-0,85 > 0,85
muži < 0,85 0,85-0,9 0,9-0,95 > 0,95

tape-measure-1860811_1280
Energetická bilance

Je velmi stručně poměr mezi vašim příjmem a výdejem. S tímto pojmem se setkáte nejen při hubnutí, ale také v případě, že se snažíte nabrat hmotnost nebo si udržet váhu. Abychom hubli, musí být energetický výdej vyšší nežli příjem, v případě nabírání je to přesně naopak – příjem musí být vyšší než výdej. Uvědomte si, že ať během hubnutí nebo přibírání je zásadní složení stravy – nejde tedy jen o množství jídla, ale také o jeho složení. Člověk, který si chce váhu pouze udržet by měl myslet na to, že vy měl být příjem výdej v rovnováze = vyrovnaná energetická bilance.