Dětské očkování

detske ockovani

Česká republika se řadí mezi světovou špičku v oblasti očkování proti infekčním nemocem. Řídíme se doporučení WHO – Světové zdravotnické organizace. Očkování dělíme na povinné a nepovinné. Kdy a co očkovat? Na to se pokusíme odpovědět v tomto článku.

Povinné očkování

Cílem povinného očkování je zabránit těžkým projevům infekčních onemocnění s trvalým postižením, vyloučit úmrtí z infekcí, jejich šíření a vzniku epidemií, vůči kterým existují očkovací látky. Proto byl sestaven Očkovací kalendář. V něm se dozvíme, kdy se očkuje, proti čemu se očkuje, zda je očkování jednorázové či opakované apod.

Dříve se ještě v porodnici očkovalo proti TBC. Od toho se v roce 2010 upustilo. Výjimku tvoří odůvodněné případy (já jsem třeba v porodnici vyplňovala dotazník, který měl být v následujících dnech vyhodnocen a v případě potřeby bychom byli pozváni s miminkem na očkování).

První povinné očkování tedy čeká miminko cca v 9 týdnech věku. Jedná se o očkování Hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně. Očkuje se do stehenního svalu, u větších dětí lze očkovat také do ramenního svalu. Toto očkování se opakuje – celkem jde o 4 dávky – v 9 týdnech, 3 měsích, 4 měsících a následně ještě posilňující dávka v období mezi 11.-18.měsícem. Tím očkování proti těmto nemocem úplně nekončí. Ve věku 5 let se očkuje pouze proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli ; ve věku 10-11 let pak proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně. Proti tetanu se pak očkuje cca ve 25 letech. Po očkování se může objevit teplota.

Další povinné očkování se provádí v 15 měsících věku – proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Očkuje se živou vakcínou. Přeočkování následuje cca 6 měsíců po prvním očkování. Zvláštností tohoto očkování je, že reakce nenásleduje hned po očkování, ale až cca 10 dní po očkování. Tehdy se může objevit teplota, zarudnutí, otok a vyrážka v místě očkování. Toto očkování se provádí buď vakcínou PRIORIX, která je hrazena ze zdravotního pojištění, nebo si můžete zvolit vakcínu PRIORIX TETRA, která navíc obsahuje očkovací látku proti planým neštovicím. Ta ale již není hrazena zdravotní pojišťovnou.

vaccination-1215279_1280

Nepovinné očkování

Rodiče se sami mohou rozhodnout, že děťátko naočkují také proti dalším nemocem. Tato očkování jsou nepovinná.

Může se jednat např. o tato očkování:

  • Očkování proti Rotavirům (1.dávka se podává cca v 6 týdnech věku, další pak 4 týdny po první dávce). Rotavirová infekce může způsobit těžká průjmová onemocnění, která mohou vést k odvodnění dítěte a následně k jeho hospitalizaci. Rotaviry jsou nejvíce ohroženy děti v raném věku mezi 6. až 24. měsícem. Tehdy je totiž většina hmotnosti těla tvořena vodou, a dehydratace tak může být mnohem závažnější.
  • Očkování proti Pneumokokům – očkuje se ve 4 dávkách již od 2 měsíců věku. Pokud se začne očkovat později, počet dávek se mění. Na výběr máte ze 2 očkovacích látek – Synflorix a Prevenar 13. Synflorix je hrazen ze zdravotního pojištění, pokud budou 3 dávky aplikovány do sedmého měsíce věku dítěte. Vakcína Synflorix pomáhá chránit děti od 6 týdnů do 5 let věku proti onemocněním způsobeným pneumokoky, jako jsou závažné formy zápalu plic, zánět mozkových blan a otrava krve. Navíc působí i proti častým a bolestivým zánětům středního ucha. Prevenar 13 je hrazen ze zdravotního pojištění pouze částečně a ještě pouze tehdy, když jsou 3 dávky aplikovány do sedmého měsíce věku dítěte.
  • Meningokok – očkování by mělo být provedeno před nástupem dítěte do kolektivního zařízení. Přeočkování se provádí cca za 7-10 let.
  • Žloutenka A – očkování se provádí u dětí starších 1 roku. Doporučuje se zejména před cestou za exotikou, nejlépe cca 4 týdny před vycestováním.
  • Žloutenka A+B
  • Plané neštovice – očkovat lze buď již výše zmíněným Priorixem Tetra, nebo speciální vakcínou Varilrix. Očkuje se od 9 měsíců věku ve dvou dávkách. Jejich odstup je 4-6 týdnů.
  • Klíšťová encefalitida – očkování se provádí u dětí starších 5 let. Očkuje se v základním schématu 3 vakcín. Další (první) přeočkování se provádí po 3 letech, dále pak po 5 letech.
  • Chřipka
  • Tuberkuloza
  • HPV (rakovina děložního čípku) – toto očkování by se mělo provést před zahájením pohlavního života, nejlépe ale do 15 let věku. Na výběr máte ze dvou vakcín – Silgard a Cervarix.

Režim po očkování

Očkování je zásah do organismu. Neměli bychom se po něm minimálně 3 dny nijak namáhat. Toto samozřejmě platí i pro děti. Po očkování se může objevit teplota, v tom případě podáváme antipyretika. Případný otok a zarudnutí v místě vpichu chladíme.