Diabetes – Lze mu předcházet, lze jej léčit, ale vyléčit se zatím nedá

banner_600x300_02

Co je to diabetes

Běžně se diabetes označuje jako „cukrovka“. Jedná se o chronické onemocnění, které se projevuje příliš vysokou hladinou cukru v krvi a postupným rozvojem poškození cév nebo některých orgánů. Cukrem v krvi se přitom vždy rozumí glukóza. Koncentrace glukózy v krvi se také nazývá „glykémie“.

Je-li hladina glukózy před jídlem vyšší než je norma (tj. 3,9 – 5,6 mmol/l) hovoříme o hyperglykémii. Je-li naopak nižší než je norma hovoříme o hypoglykémii.

Více než 90 % diabetiků trpí diabetem typu 2. Tato forma diabetu se dříve považovala za chorobu pozdějšího věku, ale čím dál častěji jsou jím postižení stále mladší jedinci. Diabetes druhého typu se tak v současnosti začíná projevovat již ve věku kolem 40 let. Diagnózu diabetu může stanovit pouze lékař.

Diabetes 2. typu je čím dál častějším problémem. Počet postižených osob v celosvětovém měřítku ale i v České republice neustále narůstá v důsledku změn životního stylu.

 • Lidé se stravují nezdravě, jsou mnohem méně fyzicky aktivní, než dříve, a často trpí nadváhou.
 • Roli hrají také další rizikové faktory jako je přejídání, stres a konzumace alkoholu.

Proč je diabetes hlavně o cukru

Lidský organismus potřebuje ke své existenci energii. Tu získává ze stravy. Významným zdrojem energie jsou sacharidy, které jsou v organismu dostupné ve formě glukózy. Různé cukry přijaté potravou naše tělo mění na glukózu a následně ji využije ke správnému fungování. Aby se glukóza dostala všude tam, kam má, je transportována v těle krví. Jakmile dorazí na místo, kde je jí zapotřebí, je transportována z krve do buněk pomocí „nosiče“ – inzulínu.

V čem spočívá prediabetes

Prediabetes je předstupeň diabetu 2. typu. Osoby ve stádiu prediabetu mají zvýšenou hladinu glukózy, protože jejich buňky obvykle dostatečně nereagují na působení inzulínu. Tento úkaz se nazývá „inzulínová rezistence“.

Hladina glukózy v krvi však ještě není dostatečně vysoká a schopnost organismu se úspěšně vypořádat s příjmem sacharidů ještě není natolik porušená na to, abychom mohli hovořit o diabetu 2. typu, i když již došlo k narušení rovnováhy mezi krevní hladinou glukózy a působením inzulínu.

A co je ale opravdu důležité

U prediabetických pacientů se vyskytuje množství zdravotních rizik. Dlouhodobá zvýšená krevní hladina glukózy může vést k rozvoji srdečně-cévních onemocnění.

A co je více než důležité

Lidé vznik diabetu 2. typu často sami nepoznají. Nemoc nastupuje pozvolna a postupně, a když se zdravotní komplikace projeví, poškození zdraví už může být nevratné.

Proto je vhodné kontrolovat hladinu cukru v krvi už od počátku pátého decénia při běžných kontrolách a odběrech krve u praktického lékaře.

Doporučení péče o nemocné s prediabetem výslovně uvádí, že osoby starší 40 let by měly být nálěžitě vyšetřeny praktickým lékařem v rámci skríningu alespoň jednou za 2 roky a v případě vyššího rizika dokonce jednou ročně.

U koho hrozí rozvoj diabetu 2. typu?

Diabetes se častěji projevuje u osob s nadváhou, než u štíhlých osob.

Riziku diabetu jsou také více vystaveni lidé, kteří mají silnější vrstvu tělesného tuku v oblasti břicha a kolem pasu.

Avšak diabetes 2. typu se může projevit i u štíhlých osob. Starší osoby a lidé, kteří mají nedostatek fyzické aktivity, mají také zvýšené riziko získání diabetes druhého typu.

Mezi další faktory zvyšující riziko diabetu 2. typu patří:

 • zvýšený krevní tlak,
 • kouření,
 • těhotenská cukrovka v minulosti,
 • zvýšená hladina cukru po hospitalizaci,
 • nebo rodinné zatížení diabetem.

Z dlouhodobého hlediska může zvýšená hladina glukózy v krvi způsobit v organismu zhoršení zdravotního stavu.

Pokud se k diabetu nepřistoupí vhodným způsobem a onemocnění není náležitě kompenzováno, mohou být zdravotní následky velmi vážné, například:

 • Zvýšené riziko zrakových problémů a slepoty
 • Zvýšené riziko onemocnění ledvin
 • Vážné problémy s dolními končetinami (tzv. diabetická noha)
 • Zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění
 • Zvýšené riziko výskytu nervových lézí

Mám ještě možnost něco změnit?

Pokud nedojde k úpravě prediabetu, může se tento změnit na diabetes 2. typu. U každého druhého prediabetika dojde v průběhu deseti let k rozvinutí diabetu 2. typu.

Zásadní je žít zdravě. Ti, kdo se stravují zdravě, nekouří a mají dostatek pohybu, mají také mnohem menší riziko, že se u nich projeví diabetes 2. typu. Dokonce je u nich riziko dvakrát menší!

Avšak pokud včas zakročíte, můžete ještě průběh zvrátit. K tomu je potřeba snížit hmotnost, stravovat se zdravě a více cvičit. Ve většině případů se hodnoty krevní hladiny glukózy vrátí do normálu.

Pokud se vám podaří zhubnout, trpíte-li nadváhou, a začnete mít více pohybu, buňky vašeho těla budou citlivější na působení inzulínu a tak budete lépe zvládat regulaci krevní hladiny glukózy.

Je proto více než vhodné zařadit do svého režimu

 • pravidelnou fyzickou aktivitu (chůzi, jízdu na kole, cvičení).
 • Přispět k udržení normální krevní hladiny glukózy může pochopitelně též diabetická dieta s omezením sacharidů

a přispívají k němu také doplňky stravy s obsahem trojmocného chromu, tyto doplňky stravy nenahrazují vyváženou pestrou stravu. Změna životního stylu není jednoduchá, vždy se ale vyplatí. Každá změna, i ta sebemenší, se počítá!

Jsem prediabetik?

Nejprve je třeba zjistit, zda jste prediabetikem či zda u vás hrozí riziko, že se prediabetikem stanete. V tom vám pomůže váš praktický lékař, který provede rozbor krve. Nebo si můžete udělat test na následující stránce, na základě kterého lze provést předběžné hodnocení rizik.

Otestujte se

 1. Věk

Máte…

Méně než 45 let                                                                0b.

Mezi 45 a 54 lety                                                               2b.

Mezi 55 a 64 lety                                                               3b.

65 let a více                                                                        4b.

 1. Váha

Jaký je váš BMI (body mass index)

Méně než 25                                                                      0b.

Mezi 25 a 30                                                                       1b.

Více, než 30                                                                        3b.

 1. Obvod pasu

Měří

Muži                                      Ženy

< 94 cm                               < 80 cm                                  0b.

mezi 94 a 102 cm              mezi 80 a 88 cm                       3b.

> 102 cm                              > 88 cm                                 4b.

 1. Fyzická aktivita

Cvičíte minimálně půl hodiny denně?

Ano                                                                                       0b.

Ne                                                                                         2b.

 1. Zdravá strava

Jíte ovoce a zeleninu každý den?

Ano                                                                                       0b.

Ne                                                                                         2b.

 1. Krevní tlak

Bral/a jste již někdy léky na snížení krevního tlaku?

Ne                                                                                         0b.

Ano                                                                                       2b.

 1. Hladina glukózy v krvi

Byla u vás již někdy diagnostikována zvýšení krevní hladina glukózy?

(například v průběhu hospitalizace, v rámci běžného vyšetření nebo během těhotenství)

Ne                                                                                         0b.

Ano                                                                                       5b.

 1. Dědičnost

Máte v rodině někoho s diabetem 1. nebo 2. typu?

Ne                                                                                         0b.

Ano, prarodiče, teta, strýc, přímý bratranec/přímá sestřenice, ale ne rodiče, sourozenci nebo děti                                                                                                                                    3b.

Ano, rodiče, sourozenci, děti                                                5b.

Konečný počet bodů                                                _________ b.

Pokud jste dosáhli 7 a více bodů, měli byste konzultovat svého lékaře! Ten s vámi nalezne vhodné řešení situace.

 

Diabetes v číslech

Podle údajů Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z roku 2015 se cukrovkou V České republice léčí více než 861 000 obyvatel České republiky a dalších 250 000 o svém onemocnění vůbec neví. Výskyt diabetu v populaci České republiky tak významně přesáhl 8 % veškeré populace. Podle údajů ÚZIS z roku 2015 za posledních 20 let narostl počet diabetiků o 68 %.

Na zdravotní komplikace spojené s diabetem zemře podle ÚZIS každý rok více než 25 000 pacientů.

Prediabetes a metabolický syndrom: dva oblíbení společníci velkých břich

O metabolickém syndromu mluvíme, jestliže jsou přítomny následující rizikové faktory:

 1. Velký obvod pasu (způsobený obvykle větším množstvím tuku v oblasti břišní)

Muži > 94 cm

Ženy > 80 cm

 1. a současně minimálně dva z následujících rizikových faktorů:
 1. Vysoká hladina cukru v krvi na lačno (> 100 mg/dl) (>6,9 mmol/l)
 2. Zvýšený obsah triglyceridů v krvi (příliš tuků v krvi > 150 mg/dl) (≥1,7 mmol/l)
 3. Nízký obsah HDL cholesterolu (muži < 40 mg/dl, ženy < 50 mg/dl) (>4,3 mmol/l u mužů a >4,5 mmol/l u žen)
 4. Hypertenze (> 130/85 mmHg)

Čím více rizikových faktorů, tím větší je nebezpečí kardiovaskulárních chorob. Osoby s metabolickým syndromem mají dvakrát vyšší riziko infarktu myokardu a pětkrát vyšší riziko, že se u nich rozvine diabetes 2. typu. Metabolický syndrom je úzce spojený s prediabetem. Někteří specialisté je dokonce považují za stejný zdravotní problém.

Zdroj: Diabetická asociace ČR (www.diabetickaasociace.cz), 2015, Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem (http://www.diab.cz/dokumenty/Prediabetes_2012.pdf), ÚZIS (www.uzis.cz)

3D_glucocare_90_tablet_faceGlucoCare®

 • je přírodní produkt, který přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi.
 • byl vyvinut experty na zdravou výživu, a je vyráběn v Belgii.
 • je doplněk stravy s obsahem trojmocného chromu, extraktu z kůry dřišťálu osinatého (Berberis aristataú standardizovaného na obsah berberinu, extraktu z listů pukolu nádherného (Lagestroemia Speciosa) nazývaného též banaba standardizovaného na obsah kyseliny korosolové. Chrom přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi.
 • je první dostupný doplněk stravy s uvedeným složením na českém trhu.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně, v průběhu večerního jídla nebo těsně po něm.