Dobrá zpráva pro tatínky: Otcovská dovolená je tu!

baby-22194_1280

Dlouho jsme si na to počkali, konečně je to tu. I tatínkové již mají nárok na otcovskou dovolenou (správně otcovskou poporodní péči). Nemusí si tedy po narození potomka brát dovolenou nebo neplacené volno, aby novopečené mamince pomohli; aby si také užili „první rodinné okamžiky“.

Od 1.2.2018 totiž začala platit novela zákona o nemocničním pojištění, která přináší sedmidenní otcovskou dovolenou. Nárok na ni mají všichni novopečení tatínci, kteří si platí nemocenské pojištění a jsou zapsání v rodném listu děťátka. Na otcovskou dovolenou nemají nárok tatínci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Jak uplatnit nárok?

Nárok na ni mají nejen tatínci, kterým se potomek narodil od1.2.2018, ale také ti, kterým se potomek narodil 6 týdnů před tímto datem. (Ti o ni ale museli požádat nejpozději právě 1.2.2018). Tatínkové si 7 denní volno mohou vybrat až do šesti týdnů po narození dítěte.

Zaměstnaní tatínci žádají o volno svého zaměstnavatele prostřednictvím formuláře Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“.  Zaměstnavatel pak žádost s doplněnými dalšími údaji pošle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení po vybrání sedmidenního volna. OSVČ a zahraniční zaměstnanec žádost předává přímo příslušné OSSZ.

Délka a výše otcovské dovolené

Doba poskytování dávky činí sedm dní a počíná dnem nástupu na otcovskou dovolenou. Nelze ji čerpat přerušovaně. Výše otcovské dovolené činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Výšku dávky si můžete vypočítat na stránkách mpsv.cz.