Inkontinence: Tiché trápení žen, o kterém se téměř nemluví

Close-up Of Woman Suffering From Stomach Ache

Ztráta sebejistoty, strach, úzkost, stud, rozpaky či panika. Všechny tyto pocity vyvolává inkontinence a mohou vést až ke společenskému odloučení. Zbavte se jich! Zažijte znovu pocit svobody a jistoty. Pomůže vám v tom intravaginální pomůcka Diveen®, se kterou lze fungovat zcela bez inkontinenčních vložek. A pozor, stresová nebo smíšená inkontinence u žen se netýká pouze seniorek. Může se týkat všech žen!

Inkontinence jako „strašák“ žen

Inkontinence moči neboli nechtěný a nekontrolovaný únik moči se mění s věkem. Liší se u mužů i u žen, ale postihuje z velké části převážně ženy. Dělíme ji na stresovou (zhruba u 50 %), a urgentní inkontinenci (u 30 % pacientů). Samotnou léčbu rozdělujeme na konzervativní a chirurgickou. Může se jednat o důsledek vrozené vývojové vady či chorobné změny močové trubice v průběhu života. Mnohem častější jsou ale případy, kdy je porušena správná funkčnost močového měchýře nebo močové trubice, případně jejich vzájemná souhra. Důležitou zprávou pro všechny, které náhlý únik moči postihl, je, že s inkontinencí nemusíte žít. Vždy je možné se pokusit o odstranění či zmírnění potíží.

Rizikové faktory u žen

Mezi rizikové faktory u žen patří zejména zvedání těžkých věcí, těžká fyzická práce, nadváha, chronická zácpa i porodní traumata spojená hlavně s prvorodičkami. Vliv mají také některá neurologická onemocnění, infekce či kameny močového měchýře, nádorová onemocnění dolních močových cest, chronická onemocnění, jako je diabetes (cukrovka), nedostatečnost srdce, ledvin či chronická obstrukční choroba (CHOPN)

Typy inkontinence

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence se řadí mezi nejčastější typy úniků moči. Jak by se z názvu mohlo zdát, stresová inkontinence nevzniká z psychického stresu, ale je to inkontinence takzvaně námahová. Stresem se v tomto případě myslí náhlý vzestup nitrobřišního tlaku, který je vyvolán napětím břišních svalů při kašlání, kýchání, smíchu, rychlém pohybu nebo při zvedání těžkých předmětů. Tento nitrobřišní tlak přenášený i na močový měchýř ale není provázen stažením svěrače močové trubice, což způsobí únik moči. Příčinou stresové inkontinence je často přirozené stárnutí. U žen se může začít projevovat a zhoršovat již v menopauze, a to v důsledku nedostatku ženských pohlavních hormonů.

Urgentní inkontinence

Značí ji náhlé a intenzivní nutkání na močení, kdy močový měchýř nezvládá již moč pojmout v rámci své kapacity, přestože není zcela naplněn. Tento druh inkontinence může pacienty zasáhnout a překvapit zcela nečekaně.

Původce může být v samotné svalovině močového měchýře, která se vyznačuje vyšší dráždivostí a nekontrolovatelnými stahy. Mezi další příčiny patří například infekce močového měchýře, nestabilní svěrač močové trubice nebo některé neurologické choroby (roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba). Platí i zpětně, že samovolný únik moči často psychické potíže vyvolává. Urgentní inkontinence se často označuje jako mokrý hyperaktivní močový měchýř.

U některých nemocných vzniká inkontinence smíšená zahrnující příznaky stresové i urgentní inkontinence.

Inkontinence z přetékání

Paradoxní inkontinence neboli přepadová, přetlaková, overflow, je opakem urgentní inkontinence. Přeplněný močový měchýř nevysílá signály a informace o nutnosti vyprázdnění a nevzniká pocit nucení na močení. Měchýř je tedy akutně nebo chronicky přeplněn močí a odtéká z něj jen objem, který již sám není schopen pojmout. Každý další přítok moči do měchýře se projevuje ukapáváním z močové trubice. Příčinou může být cukrovka, neurologická onemocnění i zúžení močové trubice, třeba při zvětšené prostatě či zhoubném nádoru prostaty.

Reflexní inkontinence

Posledním typem úniku moči, který se vyskytuje u pacientů s neurologickým onemocněním nebo po úrazu mozku či míchy je reflexní inkontinence. Močový měchýř se chová reflexně a k jeho vyprázdnění dochází zcela mimo lidskou vůli.

Zejména senioři pak mohou trpět takzvanou inkontinencí funkční způsobenou tím, že kvůli své omezené pohyblivosti nejsou schopni včas dojít na toaletu. Tento únik moči pak nemá s funkcí močových cest nic společného.

Diskrétnost, co sluší

Při sportu či v náročné dny pomáhá intravaginální pomůcka Diveen.

Ženy trpící stresovou inkontinencí jsou velmi omezovány ve svých aktivitách. Mají nejen zdravotní, ale i společenský a hygienický problém. Řada z nich již zahájila cvičení pro posílení pánevního dna, případně jinou léčbu, nebo se rozhodují, zda podstoupí chirurgický zákrok. Některé ženy však operaci odmítají nebo odkládají. Než se projeví první výsledky cvičení, je potřeba zajistit unikající moč pomocí speciálních absorpčních pomůcek.

Co je Diveen®?

Diveen® je intravaginální pomůcka indikovaná pro ženy trpící únikem moči, především stresovou nebo smíšenou inkontinencí. Zavádí se podobně jako tampon. Zatímco však tampon shromažďuje unikající krev, tělísko Diveen nekontrolovatelnému úniku moči brání.

Účinný, diskrétní a patentovaný koncept

Pro všechny typy a stupně inkontinence jsou vyráběny speciální diskrétní vložky, které pojmou větší objem moči, brání zápachu a vlhkému prostředí. Aktivní ženy si však jistě zaslouží absolutní svobodu pohybu a možnost chodit na veřejnost i do práce bez těchto inkontinenčních pomůcek. Zaslouží si pocit, že jsou proti úniku moči zabezpečeny, aniž by musely během dne myslet na výměnu vložky. Nemusí se bránit smíchu, kýchnutí nebo zakašlání, mohou se pohybovat a sportovat bez omezení. Umožňuje jim to nová intravaginální pomůcka s názvem Diveen®.

Jak pomůcka funguje?

Intravaginální tělísko bylo navrženo tak, aby podpořilo přední poševní stěnu v oblasti pod hrdlem močového měchýře. Například při kašlání dochází k náhlému nárůstu nitrobřišního tlaku a vzniká takzvaný špičkový tlak, který se přenáší přes močový měchýř na pružný kroužek tělíska. Ten způsobí, že se pevná část pomůcky Diveen® posune směrem nahoru a v tu chvíli ihned podepře močovou trubici a přitom výrazně sníží četnost výskytu úniku moči, podle provedené studie[1] až o 69 procent.

Snadné a bezproblémové použití

Zavádění tělíska do pochvy usnadňuje aplikátor, který je součástí každého balení. Diveen® je však možné zavádět i bez něj. K jeho vyjmutí je určena šňůrka, za kterou stačí lehce zatáhnout, stejně jako u menstruačního tamponu. Při použití toalety tělísko není nutné vyjímat, a proto vydrží déle.

Materiál, z něhož je tělísko vyrobeno, můžete použít dokonce dvakrát. Posléze jej musíte nahradit novým. Není to sterilní prostředek, a nevyžaduje tedy před dalším použitím sterilizaci. Pomůcka by měla být vyjmuta vždy večer po jednom dni používání. Všechny další pokyny jsou podrobně popsány v návodu k použití.

Proč řešit stresovou inkontinenci intravaginální pomůckou?

 • Diveen je naprosto diskrétní, vyrobený z biokompatibilního materiálu a velmi dobře snášený.
 • S touto pomůckou je možné dosáhnout významného snížení rizika úniku moči; tato účinnost byla vědecky prokázána.
 • Celých dvanáct hodin nemusíte myslet na problém s nežádoucím únikem moči a bez omezení můžete dělat všechno, co vás baví.
 • Tělísko se snadno používá, podobně jako menstruační tampon, a během dne ho není nutné vyjímat ani při použití toalety.

Klinicky prokázaná účinnost při řešení stresové inkontinence moči u žen

 • Diveen® snižuje četnost úniků moči v průměru o 69 %.
 • Diveen® významně zlepšuje spokojenost pacientek se symptomy souvisejícími s močením:
  • skóre spokojenosti pacientek, které používaly pomůcku Diveen, 78/100,
  • Diveen zlepšuje pocit dobré pohody uživatelek.

Víte, že:

 • Stresovou inkontinencí moči trpí miliony žen po celém světě.
 • V České republice se s tímto problémem potýká asi 300 tisíc žen.
 • Přivádí vás do rozpaků smích, účast na večírku nebo sportování?
 • Únik moči může ovlivnit vaše každodenní aktivity. Může vám zabránit v mnoha věcech, které máte rády.
 • Ani s největším úsilím nelze zadržení moči ovlivnit.

Všechny stupně inkontinence by měly být vždy konzultovány se specialistou, urologem nebo urogynekologem. Ten může navrhnout i chirurgické řešení, které problém inkontinence zcela vyřeší.


[1] Cornu JN, et al. 75NC 007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized control trial. International UrogynecologyJournal. 2012;23(12):1727‒1734.