Jak na vaginální dyskomfort?

žena zdraví

Téměř každá žena tu a tam cítí, že to „není ono“. Ať už se jedná o nějaké svědění, pálení, výtok anebo nepříjemný zápach. Přitom tyto obtíže nemusejí být nijak intenzivní, dají se často vydržet. Zde mluvíme o vaginálním dyskomfortu.

Ten je v drtivé většině případů způsoben změnou složení „mikrobiálního osazenstva“ vaginy, obvykle přemnožením anaerobních bakterií (méně často kvasinek) na úkor standardních obránců vaginálního kompartmentu – specializovaných vaginálních laktobacilů. Toto stává z celé řady příčin – nadměrná hygiena, menstruační změny, pohlavní styk, koupání, prochladnutí, nevhodné prádlo, atd.

V řadě případů ženy vyhledávají samoléčbu v lékárně a nejpoužívanějšími prostředky jsou zde nepochybně lokální výplachy, které zredukují počet bakterií ve vagině. Tyto prostředky však nejsou selektivní a připraví těžké časy nejen nezvaným hostům (anaerobním bakteriím), ale i přirozené biologické ochraně – laktobacilům.

Po takovémto zásahu můžeme buď doufat, že se stav sám od sebe upraví – tedy že se ve vagině zase namnoží „ty správné“ bakterie – anebo můžeme tento stav podpořit přirozenou biologickou léčbou. Tou jsou specializované vaginální laktobacily.

V lékárně najdeme celou řadu probiotických produktů, avšak jen málo z nich obsahuje opravdové vaginální kmeny laktobacilů – tedy bakterie, jejichž přirozeným domovem je právě a jen vagina a které jsou maximálně vybavené pro osídlení, rozmnožení a obranu vaginy. Místo toho někdy vidíme nespecifikované, obvykle střevní laktobacilové kmeny a někdy dokonce jen kyselinu mléčnou nebo jiné okyselovadlo. Používání takových prostředků připomíná situaci, kdy bychom si na zahradě za domem vybudovali rybníček a pokoušeli se do něho nasadit mořské ryby místo línů a sumečků.

Selektivní vaginální laktobacily vynikají vynikající přilnavostí (adhezí) k vaginální sliznici, na níž jsou schopné vytvořit ochrannou vrstvu. Jsou to schopní producenti kyseliny mléčné, která vaginální prostředí okyseluje a vytváří tak nepříznivé podmínky pro jiné „zájemce“. Navíc produkují peroxid vodíku, který kriticky vadí anaerobním bakteriím a nemají ho rády ani kvasinky. A neposlední řadě produkují antimikrobiální látky (jakási laktobacilová antibiotika), které ještě více znepříjemňují pokusy o osídlení vaginy nezvaným hostům.