Jak zatočit s klíšťaty a blechami?

3D_obojek FORTE

Prevence zaklíštění i zablešení musí být systematická. Používají se k ní ektoparazitika, léčiva proti vnějším cizopasníkům, parazitům zdržujícím se na povrchu těla hostitele nebo v jeho kůži, cizopasnému hmyzu a parazitickým roztočům. Mají obvykle formu sprejů, pipet- spot onů anebo speciálních obojků napuštěných insekticidním prostředkem. Jejich účinnými složkami jsou nejčastěji insekticidy, hormony anebo látky přírodní, například éterické oleje.

Biologické přípravky, jejichž účinnou složkou jsou přírodní éterické oleje, působí fyzikálně. Jejich předností je, že nejsou toxické, nevzniká na ně rezistence a nemají žádný negativní vliv ani na člověka, ani na životní prostředí.

Účinnou složkou přírodních prostředků jsou nejedovaté přírodní látky rostlinného původu, éterické oleje (silice), například citronelový (voňatkový, cymbopogonový). Ten hubí vnější cizopasníky fyzikálně. Jejich největší výhodou je, že jsou pro psa a ostatní savce včetně člověka absolutně nejedovaté a nekontaminují životní prostředí.

Cizopasníky odpuzují éterické oleje svojí vůní a nedají-li se, usmrtí je vysušením, totální dehydratací. Jejich molekuly odpařující se z povrchu těla psa pronikají vzdušnicemi nebo celým povrchem těla do organismů hmyzu (blech, vší, všenek aj.) i roztočů (klíšťat, cheiletiel atd.), a protože mají silnou afinitu k vodě, vážou na sebe její molekuly a vysušují je zevnitř. Jde to tím snáz, že v těle těchto živočichů jsou zásoby vody minimální, a jak její hladina klesne pod určitou mez, k čemuž dochází relativně velice rychle, ustávají základní fyziologické pochody a parazité hynou.

Psům tyto látky absolutně neškodí, nevadí jim ani jejich někdy dost pronikavá vůně. Nemají negativní vliv na člověka a nikterak nekontaminují životní prostředí. Pokud se hladová klíšťata přece jen přichytí v prostředí pro ně životu nebezpečném, uhynou stejně jako další vnější parazité (blechy, vši, všenky atd. či roztoči) v závislosti na své velikosti a dalších okolnostech, zejména délce doby, která uplynula od poslední aplikace přípravku, nejpozději za 6 až 8 hodin, tj. dostatečně včas na to, aby se do těla psa nedostalo při příjmu krve parazitem takové množství původců choroby, které by dokázalo vyvolat onemocnění.

Vysušení cizopasníci se navíc z těla psa dají lehce odstranit a případný zbytek ústního ústrojí klíšťat, který může zůstat uvízlý v kůži, se záhy spontánně vydrolí.

RNDr. Ivan Stuchlý, Svět psů, 4/2016, s. 50-51, redakčně upraveno