Mateřské mléko není jen výživou

Mateřské mléko je všeobecně uznáváno jako nejvhodnější výživa pro kojence a přináší jim řadu výhod.  Mateřské mléko obsahuje bílkoviny, laktózu, tuky a další cenné látky. Obecně lze, říci, že obsahuje bioaktivní a nutriční složky.

Již na konci 19. století, bylo zjištěno, že kojené děti mají mnohem vyšší šanci na přežití a nižší výskyt průjmů a jiných chorob1. O několik let později se ukázalo, že mateřské mléko není jen pouhou výživou. Byla objevena řada jeho bioaktivních složek a mezi nimi byly popsány oligosacharidy mateřského mléka (HMO). Později se prokázalo, že právě tyto oligosacharidy HMO sehrávají důležitou roli v podpoře imunitních funkcí dítěte.

Nutriční složka mateřského mléka

K nutriční složce řadíme bílkoviny, sacharidy a tuky, tedy látky, které organismus využívá pro svůj růst a vývoj. Hlavním sacharidem mateřského mléka je laktóza a pochází z ní 40-45% celkového energetického příjmu dítěte. Bílkoviny jsou základními stavebními kameny života. Skládají se z aminokyselin, z nichž má každá specifickou funkci pro vývoj vašeho dítěte. Miminko totiž roste velmi rychle a v jeho těle se děje spousta změn v krátké době. S přibývajícím věkem se jejich množství v mateřském mléku snižuje.

Bioaktivní složka mateřského mléka dítě chrání a posiluje imunitu

Bioaktivní složka stojí za podporou imunitních funkcí dítěte a je, mimo jiné, tvořena složenými cukry – oligosacharidy. Pro oligosacharidy mateřského mléka se používá anglický termín HMO, to znamená „Human Milk Oligosaccharides“. Tyto oligosacharidy se přirozeně vyskytují jen v mateřském mléce. Bylo zjištěno, že jich v něm existuje kolem 200 různých struktur, ale asi jen 10 z nich tvoří 75% všech oligosacharidů. Právě tato bioaktivní složka mateřského mléka byla v posledních letech jedním z hlavních témat klinického výzkumu.

Jakou roli hrají HMO?

Již bylo prokázáno, že existuje rozdíl mezi střevní mikroflórou kojených a nekojených dětí. HMO hrají ve složení baktérií významnou roli. HMO ve střevech stimulují růst zdravé střevní mikroflóry, blokují průnik a rozmnožování patogenů, posilují funkce střevní bariéry a tím chrání organismus před škodlivými patogeny a posilují přirozenou imunitu dítěte.

Je dobré vědět, že mateřské mléko je nezbytnou součástí pro zdravý a správný vývoj dítěte. Obsahuje přírodou vytvořené složky, které nelze jednoduše nahradit.

Zdroje:

  1. ESPGHAN Committee on Nutrition, Agostoni C, Braegger C et al. Breast-feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009;49(1):112-25.
  2. Ruhaak L, Stroble C, Underwood M, Lebrilla C. Detection of milk oligosaccharides in plasma of infants. Anal Bioanal Chem. 2014;406(24):5775-84.
  3. Bode L. Human milk oligosaccharides: every baby needs a sugar mama. Glycobiology. 2012;22(9):1147-62