Mějte krásné a zdravé oči

1

Využití lokální terapie pomocí oftalmologik je nejčastější při infekčním onemocnění předního segmentu oka. Na předním segmentu oka mohou být zánětem postižena víčka, slzné cesty, očnice, spojivka, episkléra, skléra, okohybné svaly, rohovka a přední uvea (duhovka, čočka).

Symptomy provázející nejběžnější oční zánět – konjuktividu, závisí na původu a konkrétním případu, přesto lze nejčastěji pozorovat zarudnutí oka nebo vnitřní části víček, zvýšenou tvorbu slz, přítomnost hnisu, který po zaschnutí tvoří krusty, svědění nebo pálení oka, rozmazané vidění a/nebo zvýšenou citlivost na světlo. V klinickém nálezu obvykle dominuje hypersekrece, podle etiologie vodnatá (virový zánět), hlenohnisavá či hnisavá (bakteriální zánět). V případě alergických konjunktivitid převažuje hlenovitá sekrece.

Konjuktivida může být zapříčiněna více původci viry (adenoviry, herpes simplex), bakteriemi (stafylokoky, streptokoky, Haemophillus influenzae, H. aegyptius, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Pseudomonas aeruginosa), dráždivými látkami (např. šampony, špína, kouř, chlor v bazénové vodě) a/nebo alergiemi (např. prach, pyl) nebo zvláštními alergiemi, které ovlivňují některé nositele kontaktních čoček.

Nejčastějším původcem onemocnění jsou viry. Antivirotika (lokálně, v případě urputné či chronické infekce i celkově) jsou indikována při infekci Herpes zoster či simplex, kdy je riziko nebo již dochází k postižení rohovky. V ostatních případech je třeba dbát zvýšené hygieny, aby se velmi dobře přenosná infekce nedostala do očí.

Je vhodné omezit používání oční kosmetiky (z důvodu iritace oka a zároveň infikace kosmetiky a následnému riziku reinfekce po zhojení zánětu), dbát na to, aby nedošlo k přenosu infekce z oka nakaženého do oka zdravého. Léčba je symptomatická, v akutní fázi mohou ulevit studené obklady a vazokonstrigencia, je vhodné použít oční kapky s obsahem antiseptik. Lokální použití steroidů (ev. kombinovaného preparátu ATB + steroid) může pomoci zmenšit obtíže v akutní i chronické fázi a zároveň může snížit riziko bakteriální superinfekce.

V případě, že původcem onemocnění jsou bakterie, jsou indikována antibiotika, která nejčastěji aplikujeme v kapkách (pohodlí pacienta, nemají takový vliv na zrakovou ostrost, jako mast), nejčastěji kombinace antibiotik a steroidů, kvůli rychlosti nástupu účinku. V některých případech, jako je např. hyperakutní hnisavá konjunktivitida nebo vysoce rezistentní agens, je nutné provést systémovou léčbu podáním antibiotik.

Pokud jsou původcem dráždivé látky, je nutné eliminovat jejich přítomnost. Při jednorázovém podráždění se provádí výplach očí, během několika hodin by mělo dojít ke zklidnění. Pokud je expozice iritujících látek dlouhodobá (např. prach, kouř), pak je nutné jako prvotní opatření aplikovat vhodné oční kapky či mast v přiměřeně pravidelných intervalech tak, aby docházelo k pravidelnému odstraňování dráždidel z oka a zároveň přiměřené hydrataci oka

V případě, že původcem konjunktividy jsou alergeny, je nutné eliminovat jejich přítomnost v oku, kde v jejich přítomnosti vzniká podráždění. Aplikují se vhodné oční kapky v přiměřeně pravidelných intervalech tak, aby docházelo k pravidelnému odstraňování alergenů z oka. Terapie se může doplnit podáváním antihistaminik (lokálních i celkových) a vazokonstrigencií, které celkově snižují alergickou reakci oka a v případě celkového podání i celkovou reakci těla na alergen.

Syndrom suchého oka (keratokonjunktivitis sicca) je soubor příznaků, které jsou charakteristické pro poruchy slzného filmu a následné změny epitelu rohovky a spojivky. Etiologie poruchy tvorby slzného filmu může být komplikovaná a často multifaktoriální a lze ji rozdělit do následujících základních skupin:

 • Věk pacienta. V závislosti na věku se lakrimální vylučování snižuje. Obvykle okolo 60. roku věku nepokrývá bazální potřeby a mohou se začínat projevovat symptomy. Projevy suchého oka v souvislosti s pokročilým věkem jsou součástí širšího jevu, tzv. multiexokrinní xerózy, která dále zahrnuje suchá ústa, suché hrdlo, suchý nos a suché genitálie.
 • Hormonální změny. Snížená tvorba slz souvisí s činností endokrinních žláz. Symptomy suchých očí se mohou objevit zejména během klimakteria a po menopauze, během kojení, při odnětí pohlavních žláz, antiandrogenní léčbě, hypoovarismu, ovariektomii, při užívání antikoncepce na bázi estrogenu.
 • Farmakologické příčiny. Hyposekrece se může dostavit jako vedlejší účinek při podávání antidepresiv, antihistaminik, anxiolytik, diuretik, anticholinergik (léčba Parkinsonovy choroby) a hypnotik.
 • Imunopatické příčiny. Mezi nejčastější autoimunitní onemocnění patří tzv. Sjögrenův syndrom, kdy dochází k postupné k destrukci parenchymu endokrinních i exokrinních žláz doprovázené hyposekrecí slz. Další formou autoimunitního onemocnění je chronický jizevnatý pemfigoid.
 • Dietetické příčiny. Nejčastějším případem vedoucím k hyposekreci slz je avitaminóza vitamínu A, B2 a B12.
 • Vývojové dysfunkce. Nejčastější příčinou je malformace slzných žláz, kdy se může projevit dysfunkce tvorby vodné složky slzného filmu (dysplasia ectodermica anhidrotica), žláz produkujících lipidy (epikantus blefarofimosis), syndromy prvního bronchiálního oblouku a žláz produkujících mucin.
 • Primární zanícení slzné žlázy, většinou infekční, může poškodit nebo dokonce zničit žlázy produkující vodnou složku slzného filmu (dacryoadenitidis), žlázy produkující lipidy (blepharitis) a žlázy produkující mucin (jizevnatý zánět spojivek).
 •  Poranění. Hyposekrece může být způsobena poškozením exokrinních žláz při estetických nebo terapeutických chirurgických výkonech, ozařování, působení iritujících látek, tepelné poškození, chirurgická excise spojivky apod.
 • Neurologická onemocnění zahrnují následující příčiny: (1) eferentní denervace způsobené zablokováním neuronových spojů mezi parasympatickými jádry a slznými žlázami, (2) aferentní reflexní denervace způsobené herpetickou keratitidou, očními operacemi, kontaktními čočkami, předávkováním topické anestezie a (3) limbické a hypotalamické vlivy.
 • Vliv vnějšího prostředí. Přestože sekrece slz je dostatečná, v důsledku je povrch oka suchý. Příčinou může být (1) dystrofie rohovky, (2) dysfunkce očních víček (ektropium, paréza víčka, chalazie) a (3) nadměrné odpařování vlivem teploty, vlhkosti, větru.

Terapie je ve všech těchto případech založena kromě specifické léčby také na substituci slz za tzv. umělé slzy.

Využití herbálních drog v oftalmologikých přípravcích

Protizánětlivé a antiseptické vlastnosti chrpy polní (Centaurea cyanus L.) se v tradiční medicíně využívají zevně k hojení ran nebo při očních zánětech. K nejvýznamnějším účinným látkám chrpy patří modrá barviva citlivá na světlo – antokyanové glykosidy (do 0,7 % cyaninu, resp. diglykosid cyanidin a pelargonin), knicin (centaurin), glykosid (heterosid) cichoriin (cichorin), saponiny, třísloviny, flavonoidy, sliz a minerální látky s vyšším obsahem manganu.

Přestože používání sušených květů chrpy pro léčbu zánětlivých onemocnění očí má v lidovém léčitelství poměrně dlouhou tradici, účinky jsou prokázány pouze v malém množství vědeckých prací a názory na relevantnost při používání v oblasti zánětlivých onemocnění očí se různí. Pro účely ošetřování conjuctivis jsou používány vodné extrakty.

Více informací existuje o použití světlíku lékařského (Euphrasia rostkoviana). Nejčastěji se uvádí použití při ošetření conjuctivitis různé etiologie nebo blepharitis, hordeolum a celkově „unavených očí“. Euphrasia herba obsahuje flavonoidy 0,38 % (apigenin, luteolin, kaempferol, rhamnetin, quercetin), polyphenoly 1,47 % caffeic acid a její estery, chlorogenic acid a kumarovou kyselinu, hydroxycinnamáty 1,97 %, taniny 0,56 % a iridoid aucubin 0,05 %. Používá se sušená Euprasia herba zpracovávaná formou extraktů nebo tinktur, které se aplikují v galenické formě mastí, lotií nanesením na oční víčko nebo častěji ve formě roztoků vkapáváním do oka nebo potíráním očních víček. Existují relevantní literární údaje, které osvědčují účinné a bezpečné využití Euphrasia officinalis pro léčbu zánětů spojivek.

2

Occusept aqua ophthalmica 2 x 20 ml

Zdravotnický prostředek pro humánní použití určený pro léčbu a prevenci vybraných onemocnění oka. V případě eliminace dráždivých nebo jiných cizorodých látek se roztok použije za pomoci oční vaničky, která je součástí výrobku, k oplachu epitelu rohovky, spojivky a očního víčka. V ostatních indikacích se aplikace provádí po odchlípení očního víčka nakapáním do spojivkového vaku, případně na epitel rohovky.

Inovativní složení

 • inovativní složení s Euphrasia officinalis
 • s lipidickou složkou LipoZoomTM
 • bez cytotoxických konzervantů (benzalkoniumchlorid, BAC)

Účinnější a bezpečnější terapie

Occusept je vhodný pro podpůrnou léčbu humánních onemocnění očí

 • ke zklidnění očí při akutním nebo chronickém zánětu spojivek neinfekčního původu
 • pro výplachy očí při jejich zasažení dráždivými látkami a pro odstranění cizích těles
 • při poruchách tvorby slz různé etiologie
 • při syndromu suchého oka různé etiologie
 • při podráždění očí vlivem užívání některých léků
 • při podráždění očí vlivem vnějších podmínek (vysoká teplota, vítr, slunce, prach, kouř apod.)
 • při podráždění očí vlivem nošení kontaktních čoček
 • při dlouhodobém zrakovém vypětí
 • pro ošetření akutních stavů při vniknutí cizího tělesa do oka nebo zasažení oka chemikáliemi

Unikátní, přírodní

Substituce slz při poruchách tvorby slz, vytvoření ochranného filmu při působení nepříznivých vnějších podmínek:

Occusept obsahuje hypromelózu a lipidické složky LipoZoomTM, frakce čištěného sojového lecithinu (phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine), které se přirozeně vyskytují v slzách a pro své viskoelastické vlastnosti zlepšují krytí oka ochranným filmem. Tyto složky prodlužují dobu, po kterou je film nepřerušený, neboť vytváří lipidickou vrstvu, která brání odpařování a narušování souvislé vrstvy slzného filmu. LipoZoomTM významně zlepšuje komfort pacienta při poruchách tvorby slz.

Při akutním nebo chronickém zánětu spojivek:

Důležitou vlastností kyseliny borité a tetraborátu sodného jsou jejich antimykotické a antibakteriální účinky. Euphrasia officinalis (světlík lékařský) vykazuje antimikrobiální a adstringentní účinky. Occusept je proto vhodný pro prevenci a podpůrnou léčbu neinfekčních zánětů víček a spojivek, při nepříjemných pocitech v oku jako je pálení, řezání, svědění a pocit cizího tělesa v oku. Síran zinečnatý plní funkci pomocné látky s konzervačním účinkem, působí adstringentně a antimikrobiálně a navíc nevykazuje cytotoxické účinky.

Pro výplach očí:

Balení Occuseptu je uzpůsobené i pro vymývání očí, součástí očních kapek je proto 2 x 20 ml a oční vanička.