Multivitaminové přípravky mohou mít příznivý vliv na náladu

^2F31CB7DC1DE060B88073CE93820DDB061023E320A7D848F9C^pimgpsh_fullsize_distr

Podle nové australské studie může mít denní příjem multivitaminových doplňků stravy příznivý vliv na stres, úzkost a fyzickou únavu.

Randomizovaná klinická studie posuzovala účinky užívání multivitaminových přípravků ve skupině 138 zdravých dospělých jedinců ve věku 20 – 50 let. Studie probíhala po dobu 16 týdnů. Multivitaminový přípravek obsahoval vyšší množství vitaminů skupiny B, dále pak vitamin C, D a minerály. Výsledky odhalily možný příznivý vliv užívání multivitaminů na hladinu stresu, úzkosti a fyzické únavy.

Užívání multivitaminových doplňků stravy se stalo velmi populární u široké veřejnosti. Ale až teprve nedávno byly provedeny studie za účelem potvrzení předpokládaného vlivu na celkové zdraví a náladu.

Tato studie si dala za cíl posoudit tyto účinky v dlouhodobé, randomizované studii, kde bylo využito jednak klinických testů a jednak individuálního sebepozorování v souvislosti se stresem a úzkostí. Z výsledků vyplynulo, že užívání multivitaminů bylo spojeno se snížením stresu, úzkosti a míry únavy, a to ve dnech, kdy multivitaminový přípravek byl podán – toto může naznačovat, že multivitaminy mají krátkodobý účinek v souvislosti s parametry, které byly posuzovány.