NADH – spouštěč tvorby energie

proti unave

NADH je zkratka pro nikotinamid-adenin- dinukleotid-hydrid neboli koenzym 1. Nejen,
že samotný název složitě vypadá, zrovna tak složitá je i struktura této
sloučeniny. Vyskytuje se ve všech živých buňkách a napomáhá tisícům reakcí
v našem těle.

NADH zajišťuje řadu funkcí

Zvyšuje energii v srdečních i svalových buňkách, regeneruje poškozené buňky,
je silný antioxidant, redukuje hladinu cholesterolu, snižuje vysoký krevní tlak,
zvyšuje produkci dopaminu a serotoninu, zlepšuje prokrvení orgánů.
NADH je biologická forma vodíku. Vodík sám o sobě je nestabilní, rychle reaguje
s kyslíkem a je vysoce výbušný, proto je v živých organizmech důmyslně vázaný
jako NADH.
NADH je tedy klíčový koenzym, který přenáší vodíkové protony (H+) získané
z potravy do mitochondrií, kde ve spolupráci s koenzymem Q10 vzniká
chemická energie (ATP).
Dalo by se říci, že NADH proces tvorby energie v těle spouští, zatímco koenzym
Q10 ho udržuje.

NADH zvyšuje energii v srdečních a svalových buňkách

Více NADH v těle znamená více energie ve formě ATP (adenosintrifosfátu)-
jediné energie, kterou lidské tělo využívá. Více ATP, více energie, více svalové
aktivity, více vitality. A obráceně. Méně ATP, méně energie, více únavy.
Bez NADH nelze využít energii z potravy, bez NADH není život.