Nestačí pouze přijímat minerály v náhodných koncentracích a očekávat, že je tělo všechny dokonale vstřebá

quinton cz

Odborníci na výživu se domnívají, že dobré jídlo je dostačující, jelikož vědí, že pokud má být výživa prospěšná, musí být biologicky dostupná.

Cyklus dostávání živin z půdy je velice chytrý: pro přeměnu anorganických sloučenin obsažených v půdě na biologicky dostupné musí být živiny z půdy zpracovány nejprve rostlinami, které na oplátku zpřístupní živiny v biologicky dostupné formě pro býložravce, všežravce a nakonec masožravce.

Nicméně je ale prokázanou skutečností, že naše strava obsahuje mnohem méně živin než tomu bylo dříve. V současné době získáváme z ovoce, zeleniny a masa  přibližně jednu třetinu dostupných minerálů a vitamínů.

Moderní intenzivní zemědělské techniky ničí mnoho důležitých minerálů v půdě, v níž naše jídlo roste. Hnojiva na bázi dusíku, fosforu a draslíku nenahrazují veškeré minerály, které potřebujeme z potravin. Pokud také zvážíme zvýšení využívání glyfosátu jako herbicidu, není divu, že hladiny živin v půdě stále klesají. Bohužel tento pokles živin je zaznamenán také u velkého množství ekologických produktů. Výsledkem je, že ať už je to uznáno nebo ne, většina lidí má klinické problémy na úrovni výživových prvků.

viles

Dalšími nesouvislostmi ve vědeckých výzkumech je i to, že zatímco genetici uznávají, že pro expresi DNA je zapotřebí 64 minerálů a stopových prvků, výživové učebnice hovoří pouze o 21 z nich. Vzhledem k tomu, že stopové prvky při velmi nízkých úrovních je prakticky nemožné studovat v rámci celého těla, věda o výživě přijala spíše nevědecké rozhodnutí, že z toho důvodu musí být nedůležité a nebo je jejich výskyt v potravě považován za samozřejmý. Vzhledem k nutričnímu obsahu v půdě, ovoci, zelenině a masu, to je ale neopodstatněný a nepravdivý předpoklad.

Pokud je správná buněčná funkce základem pro celkový zdravotní stav a správná funkce DNA je jeho ústředním bodem, existuje nejméně 43 stopových prvků, kterým se nepřikládá důležitost, kterou mají. Je obecně uznáváno, že jakýkoli proces je jen tak dobrý jako jeho nejslabší článek, který řídí správnou funkci buněk. Musíme proto zajistit konzumaci alespoň  64 známých minerálů a stopových prvků potřebných pro funkci DNA.

Z výzkumů také víme, že všechny minerály a stopové prvky jsou navzájem provázány. To znamená, že působení  hojnějších minerálů je závislé na přítomnosti zdánlivě bezvýznamných stopových prvků. Jinými slovy, minerál může být fyzicky přítomen při měření, ale nemusí být přítomen fyziologicky, pokud nemůže plnit svou úlohu v těle. Dalším průvodním jevem pro tuto vzájemnou závislost je, že poměry minerálů a stopových prvků mají zásadní význam pro jejich využití a vstřebatelnost do organismu. Nestačí pouze přijímat minerály v náhodných koncentracích a očekávat, že je tělo všechny dokonale vstřebá.

minerály

Provázanost prvků

Existuje řešení, jak získat všech 78 přirozeně se vyskytující minerálů a stopových prvků v plně biologicky dostupné formě a ve správném poměru.

Byl to francouzský biolog a fyziolog René Quinton, který dokázal, že mořská voda byla předzvěst naší krevní plazmy. René Quinton věděl, že ne všechna mořská voda je stejná. Stejně tak jako na souši, existují v oceánech oblasti hojnosti, kde se ve velké míře vyskytuje plankton a ryby a také oblasti s minimálním výskytem stálých mořských živočichů, kteří se tudy jen přesouvají na lepší a hojnější místa. Quinton zjistil, že jednobuněčné organismy, které jsou základem potravní pyramidy pro oceány, musí získat živiny z velké části z anorganické mořské vody a při tom musí transformovat tyto minerály a stopové prvky do biologicky dostupné formy vhodné pro organismy výše v potravní pyramidě. Vzhledem k téměř shodnému složení s krevní plazmou, nese tato tekutina název mořská plazma. Tento objev byl naprosto zásadní pro dokonalou vstřebatelnost všech 78 prvků do organismu.

Quinton čerpal mořskou vodu ze speciálně vybrané hloubky uvnitř velkého víru planktonu s vědomím, že čerpá na minerály bohatý sekret z povrchu zóny fytoplanktonu, který vyživuje zooplankton níže. Pramenitou vodou s nízkým obsahem minerálů zředil tuto čerstvou mořskou vodu pro zajištění správného tonicity a PH za současného zachování důležitých živin. Prokázal, že ohřev výrobku snižuje jeho účinnost, což bylo potvrzeno více nedávnými výzkumy, které ukazují, že zahříváním mořské vody vznikají volné hydroxylové radikály, které zvyšují oxidační stres. René Quinton stanovil protokol pro výrobu takto čerpané za studena mikrofiltrované mořské vody s cílem dostát farmaceutické kvalitě, sterilitě a bezpečnosti.

Nejpodstatnější je si pamatovat, že vše začíná u našich buněk. Naše buňky potřebují kompletní spektrum živin k tomu, aby mohli správně fungovat.  Pokud správně fungují naše buňky je to ten nejlepší předpoklad, pro správnou funkci našeho organismu. Nestačí přijímat pouze určité druhy minerálních látek neboť pokud nejsou podporovány stopovými prvky v těle se projeví pouze fyzicky nikoli fyziologicky. Nijak nepůsobí a z těla jsou akorát vyloučeny. Synteticky zpracované minerální doplňky jsou anorganické, jejich bio dostupnost je téměř nulová. Mořská plazma obsahuje 78 minerálů v koloidní, díky fytoplanktonu, bio dostupné formě. Není tepelně sterilizována díky čemuž nevnikají volné radikály, které by celkový efekt vynulovali. Podobnost s krevní plazmou, intracelulárními tekutinami, potem a slzami není náhodná.

Při čerpání mořské plazmy se dbá na to, aby nebylo znečišťováno životní prostředí. Plankton má schopnost se rychle regenerovat a obnovovat, to je také zárukou čistoty mořské vody z těchto oblastí. Při čerpání mořské plazmy nedochází k drancování přírodních zdrojů. Vše probíhá šetrně v co největším souladu s přírodou. Do mořské plazmy se nepřidává žádná chemie, nedochází k žádnému ozařování ani tepelnému ohřevu. Díky tomu nevzniká zbytečný odpad, ale pouze čistě přírodní zdroj živin pro náš organismus. Jedná se o naprosto přirozený a jednoduchý objev, který má ale silně podpůrný vliv na dobré fungování lidského těla.

IMG_9639

Výrobní linka

Laboratoře Quinton do těchto oblastí posílají své lodě, voda se načerpá, v chladu převeze do laboratoří a následně speciálními mikrofiltry za studena přefiltruje, aby byla zbavena případných nečistot. Následně se naplní do sterilních skleněných ampulek a pečlivě připraví k distribuci. U isotonických ampulí se ještě velice pečlivě naředí  pramenitou vodou s nízkým obsahem minerálů, aby svou koncentrací odpovídala koncentraci mořské plazmy v organismu.

laboratories-quinton

Laboratoře Quinton

Rozdíl mezi hypertonickou a Isotonickou variantou je tedy ten, že Hypertonic je v původní silnější koncentraci. Z pravidla se užívá zejména z počátku jako takzvaný terapeutický šok pro organismus, kdy je potřeba najednou doplnit větší množství minerálů vzhledem k jejich obecnému nedostatku. Rovněž je vhodný pro osoby s velkou fyzickou zátěží u kterých je běžné, že pocením a fyzickou aktivitou ztrácí větší množství minerálů. Isotonická varianta se užívá především u starších lidí, osob se sníženou funkčností ledvin, malých dětí nebo při dlouhodobém užívání po stabilizaci minerálních látek v těle po několika cyklech užívání roztoku hypertonického.

banner quinton3