Odhalte vysoký krevní tlak včas

ID-10052111

Do roku 2030 přijde Evropská unie vinou kardiovaskulárních onemocnění až o 72 milionů obyvatel. Přitom podle některých odborných názorů lze již dnes až 80 procentům takto zapříčiněných předčasných úmrtí předejít pomocí správné prevence. Její součástí je i důsledné měření krevního tlaku.

Zprávu s nepříliš povzbudivými závěry vypracovali experti z organizace European Heart Network, z Evropské kardiologické společnosti a britské výzkumné skupiny Heart Foundation Health Promotion Research Group.

Zpráva vidí hlavního viníka v nezdravém životním stylu Evropanů. Cigarety, nevhodný jídelníček, málo pohybu, stres – to jsou některé z nejrozšířenějších nešvarů, které stojí za vznikem vysokého tlaku, a tím i kardiovaskulárních onemocnění.

Přitom valné většině z nich lze předcházet pomocí vhodné prevence, která by krevní tlak dlouhodobě vrátila na životu bezpečné hodnoty. Kromě vhodné úpravy životního stylu se jedná i pravidelné měření tlaku.

Na tichého zabijáka platí měření

Vysoký krevní tlak se totiž nemusí projevovat výraznějšími příznaky. Lidé, kteří jím trpí, o něm často ani netuší (proto se mu mezi lékaři někdy přezdívá tichý zabiják). Z těchto důvodů je potřeba nechat si krevní tlak pravidelně měřit například u praktického lékaře, případně doma pomocí osobního tlakoměru. Ty jsou stále populárnější a navíc umožňují měřit tlak v klidu domácího prostředí. To mimo jiné přispívá i k přesněji naměřeným hodnotám.

Na výsledek měření hodnoty krevního tlaku působí celá řada faktorů, například předešlá fyzická námaha či duševní rozpoložení ovlivněné třeba tzv. syndromem bílého pláště. V případě domácích tlakoměrů tak lze mít okolnosti měření více pod kontrolou. Ideální je měřit tlak ráno a večer, přičemž nejlepší informační hodnotu pro lékaře budou mít dvě průměrné týdenní hodnoty – za ranní i večerní měření,“ vysvětluje Markéta Pilná ze společnosti HARMTANN – RICO.

Přesnost měření osobních tlakoměrů určují mezinárodní protokoly a standardy ESH a AAMI. Pokud se rozhodnete pořídit si osobní tlakoměr, dejte přednost lékárně s odborným personálem, který dokáže rychle ověřit, zda daný přístroj tyto náležitosti splňuje.

tensoval

Model Tensoval duo control nabízí dvě metody měření a zvládne měření i při arytmii.

Jak si správně změřit krevní tlak?

Před měřením nekuřte, vyhněte se alkoholu, fyzicky náročným aktivitám a stresu. Tlak měřte vsedě po 5-10 minutách od poslední tělesné námahy (například chůze), při měření se nehýbejte ani nemluvte. Měření podstupujte pokaždé ve stejnou denní hodinu alespoň dvakrát denně (ráno a večer).