ORGANICKÉ MINERÁLY QUINTON – Způsob jak dostat všech 78 minerálů a stopových prvků až do jádra buněk

quinton (1)

V tomto článku Vám poskytneme další informace o fenoménu zvaném mořská plazma. Mnoho terapeutů souhlasí s tím, že neznají žádný podobný produkt, který by byl pro tělo tak přirozený a měl takový terapeutický efekt na organismus jako Quinton. Mořská plazma obsahuje veškeré přírodní minerály, které naše buňky potřebují pro genovou expresi a správnou funkčnost organismu. Zdraví je tam, kde jsou mu umožněny podmínky. Jak tvrdil již biolog Antoine Béchamp, stav našeho vnitřního prostředí je klíčový pro vznik nemocí nebo udržení zdraví, což později uznal i Louis Pasteur.

A víte proč je dobré minerály přijímat?

Z živin obsažených v potravinách získávají energii naše buňky, které pak mohou správně fungovat a řídit celý organismus. Potravu nepřijímáme kvůli samotné hmotě, ale zejména kvůli obsaženým látkám v ní. Minerály v podstatě řídí veškeré důležití funkce organismu a pokud jich nemáme dostatek, má to vliv na naše celkové zdraví. V potravě bohužel v současné době minerálů ubývá a proto je dobré sáhnout po kvalitních minerálních doplňcích. Málokdo ale ví, že aby se tyto doplňky v organismu zužitkovali, musí být organického původu a pokud možno v kompletním spektru ve vzájemné provázanosti jednotlivých minerálů, neboť se jednotlivé minerály musí doplňovat a ne „přetlačovat“jinak to nemá cenu a efekt je spíše škodlivý či žádný. Minerály se zkrátka musí doplnit všechny najednou v přirozených poměrech a ne jen jednotlivé prvky. Tohle vše splňuje mořská plazma Quinton.

Co je mořská plazma?

78 koloidních organických minerálů načerpaných v oceánu v planktonových oblastech. René Quinton, který se jako první zabýval vlastnostmi mořské plazmy na lidské zdraví zjistil, že v planktonových oblastech je mořská voda bohatá na organické minerály díky působení planktonu. S překvapivým zjištěním, že obsah minerálů v těchto oblastech je téměř shodný s obsahem a poměrem minerálních látek v krevní plazmě, začal zkoumat a používat mořskou plazmu k léčení nemocí a vyživování buněk pro nastolení rovnováhy v organismu.

Kde mořská plazma vzniká?

Vzniká a čerpá se v planktonových vírech v oceánech. Jedná se o místa hojnosti s vysokým výskytem organických minerálů. Fytoplankton přeměňuje minerální látky z anorganických na organické. Zooplankton, který se jím živý poté vylučuje přefiltrovanou tekutinu, takzvanou mořskou plazmu bohatou na organické minerály. Minerály jsou v koloidní formě čerpány a zastudena mikrofiltrovány, přičemž nedochází k jejich poškození. Ohřev výrobku snižuje jeho účinnost, což bylo potvrzeno více nedávnými výzkumy, které ukazují, že zahříváním mořské vody vznikají volné hydroxylové radikály, které zvyšují oxidační stres. René Quinton stanovil protokol pro výrobu takto čerpané za studena mikrofiltrované mořské vody s cílem dostát farmaceutické kvalitě sterilitě a bezpečnosti.

Další důvodem proč ji nezahřívat je ten, že mořská voda obsahuje organický uhlík což jsou aminokyseliny, vitamíny, řetězce DNA atd. dnes víme, že organický uhlík má pozitivní účinky a byla by velká škoda ho poškodit zahřátím.

Dále je mořská plazma podrobena mikrobiologické a  chemické analýze, testují se endotoxiny, těžké kovy a radioaktivita, vše probíhá za farmaceutických podmínek a výsledky jsou naprosto perfektní bez jakéhokoli znečištění. Energie vody z těchto oblastí je vysoká, tam kde voda může přirozeně vytvářet víry, tam nabírá svou živoucí energii.

Jak funguje mořská plazma v těle?

Při užití mořské plazmy se okamžitě všech 78 prvků dostává do kontaktu s vnitřním prostředím. Jakmile naše buňky potřebují jakýkoli zdroj, vysílají signál do vnějšího prostředí – extracelulární tekutiny. Každá buňka má ve své membráně iontové kanály prostřednictvím kterých přijímá živiny. Pro každý prvek existuje jeden kanál, kterým požadované prvky procházejí. Existuje zde fyzikální, chemický a elektromagnetický rozpoznávací mechanismus, který propouští prvky dovnitř do buňky. Aby jakýkoli prvek prošel, musí být biologicky dostupný. Pokud chceme, aby prvek pronikl až do buňky, musí pocházet z potravního řetězce – musí být přeměněn z anorganického na organický.

Krom potravního řetězce na pevnině, kde se díky rostlinám přeměňují anorganické látky z půdy na organické a stravitelné pro další část potravního řetězce, existuje další potravní řetězec v oceánském prostředí. Zde rovněž rostliny ve formě fytoplanktonu zastávají svou funkci při distribuci organických minerálů dalším částem řetězce. Planktonové víry jsou obrovskou zásobárnou kyslíku pro celou planetu, zdrojem organických minerálů a zárukou čistoty mořské vody. V těchto oblastech se mořská plazma čerpá a díky jejímu složení a organickým minerálům je prostupná až do jádra buněk. Jakýkoli prvek buňka potřebuje, dostane se jí z mořské plazmy až do samého jádra kde je využit pro genovou expresi. K tomu aby mohly být prvky takto využity je potřeba je dodat kompletní neboť jsou vzájemně provázané.

Například k tomu, aby buňky mohli číst samotnou informaci DNA, potřebují Zinek. Zinek ke své funkci ale potřebuje měď, měď železo atd. Následuje kaskáda dalších prvků, které musí být obsaženy, aby mohla fungovat genová exprese. Potřebujete všechny prvky ve správných proporcích abyste svému tělu pomohli. Jedině mořská plazma Quinton vám dodá veškeré tyto přírodní prvky neboť je to síla moře z jeho nejčistších zdrojů a složení ve kterém vznikaly první formy života.

Díky přísunu všech prvků do jádra buňky měníme metylaci DNA, likvidujeme blokádu znemožňující čtení genu, která vzniká nahromaděním molekul na DNA. Vše co děláme ovlivňuje genovou expresi, životní styl, sport, stres, místo kde žijeme, potrava kterou přijímáme atd. Mořská plazma navozuje v těle nejlepší podmínky pro správné fungování genové exprese a má tak zásadní postavení v oboru epigenetiky. Jakékoli doplňky, které nejsou organické a neobsahují veškeré minerály v přesných poměrech, nemohou v těle 100% efektivně působit a buňky je nepustí do svého jádra.

Objevy Reného Quintona, revolučionáře v přirozeném přístupu k výživě a zdraví

Není náhoda, že složení Isotonické mořské plazmy je téměř totožné se složením krevní plazmy, plodové vody, mozkomíšního moku, pot a slz. Je to dar matky země, přirozený produkt, který díky René Quintonovi již po více než 100 let pomáhá lidem po celém světě.

René Quinton stanovil protokol pro výrobu takto čerpané za studena mikrofiltrované mořské vody s cílem dostát farmaceutické kvalitě sterilitě a bezpečnosti.

Po úspěšném ukončení jeho radikálních experimentů se psy, kdy nemocným psům mořskou plazmou nahradil téměř celý objem krve a oni přežili a vyléčili se, začal aplikovat to, co se stalo známé jako Quinton mořská plazma, lidem v Paříži a nakonec po celé Francii. Na počátku 20. století byla velká  podvýživa, cholera, tyfus, TB a epidemie chřipky. Quinton zjistil, že podporou těla díky užívání mořské plazmy, byli lidé schopni rekonvalescence z mnoha nemocí a byly odolnější vůči infekcím. Byl prvním člověkem, který fotograficky zdokumentoval rekonvalescenci svých pacientů od ekzému, lupénky a chronického vyčerpání, které je následkem úplavice. Všechny jeho experimenty a klinické případy byly ve Francii pečlivě zdokumentovány a registrovány.

Prostřednictvím léčby dětí s cholerou atd., se setkal s mnoha matkami, kteří měli v minulosti problémy s těhotenstvím, potraty a jejich děti se rodily slabé a mnohdy na následky toho zemřeli. Quintonova genialita byla pravděpodobně základem toho, co dnes nazýváme nutrigenomikou, která ukázala, že nutriční nedostatky v průběhu těhotenství mohou u dítěte způsobit diabetes, obezitu a srdečních onemocnění v pozdějším věku. René Quinton zjistil, že užívání mořské plazmy těmito matkami během těhotenství mělo za následek narození zdravých dětí, které v některých případech pozoroval po desetiletí a zjistil, že žijí velmi zdravý život. Zjistil také, že se u dětí narozených matkám alkoholičká a narkomnkám neprojevují závislostí své matky. Quinton mořská plazma natolik změnila  zdraví francouzského národa, že se René Quintonovi dostalo státního pohřbu, kterého se zúčastnilo odhadem milion lidí.

Pozornost se od té doby přesunula zpět na moře. V japonsku došlo k pozitivním výzkumům léčivých účinků pití asi 500ml mořské vody čerpané z hlubokých zdrojů. Tito vědci zjistili, pozitivní vlivy vedoucí ke snížení aterosklerózy, snížení krevního tlaku, zlepšení kožních problémů, alergií dýchacích cest, a snižování obezity a diabetu. Při zvážení mnohem menšího objemu doporučovaného René Quintonem  a jeho současníky, je jasné, že klíčové jsou organické sloučeniny a biologická dostupnost prvků přítomných v mořské vodě čerpané přímo z planktonových květů. To vysvětluje, proč tak malé množství jako je 10ml v jedné ampuli má tak významné fyziologické reakce.

Snad již netřeba znovu dodávat, že mořská voda používána pro mořskou plazmu pochází  vybraných oblastí kde se nacházejí víry planktonu, voda je zde čistá a je nesmírně bohatá na minerální látky, vitamíny a aminokyseliny. Jsou to oblasti hojnosti života v moři, obrovské planktonové květy  viditelné z vesmíru. Tyto oblasti vyrábějí 2/3 kyslíku pro planetu. Nezaměňujme tedy s obyčejnou mořskou vodou, jedná se o zcela zásadní rozdíl v čistotě, vitalitě a využitelnosti pro organismus.

René Quinton bohužel zůstal v zapomnění, ačkoli jeho mořská plazma představuje zřejmé řešení moderního problému jak získat živiny, které naše buňky a tělo vyžadují, zejména tehdy kdy množství živin v půdě již není dostačující k růstu výživných potravin.

V současné době opět narůstá zájem o mořskou plazmu nejen ve Francii a Španělsku, ale po celém světě.

„Jakmile lidé pochopí důležitost správné výživy a vyváženého příjmu minerálních látek, jejich rozhled a zdravotní stav se dramaticky změní. Zpětná vazba od terapeutů a jejich zákazníků je opravdu pozitivní. „