Osteoartróza

Na problémech s pohybovým aparátem se významnou měrou podílí náš životní styl (nadváha, nedostatečný pohyb, nesprávné stravování či nadměrné přetěžování kloubů). Jedním z nejčastějších onemocnění kloubů je osteoartróza.

Naše klouby jsou na povrchu kloubních hlavic kryté chrupavkou, která zajišťuje „bezbolestnost‟ pohybu. Osteoartróza postupně vede ke ztrátě kloubní chrupavky a současně i k nárůstu kostní tkáně (v okolí kloubu). Výskyt tohoto onemocnění stoupá s věkem a změny typické pro osteoartrózu velkých kloubů dolních končetin nacházíme až u 40 % osob starších 65 let.*

Nejvíce se objevuje na velkých nosných kloubech (kolenní, kyčelní), na drobnějších kloubech ruky nebo na meziobratlových ploténkách páteře. Je diagnostikována u žen i mužů.

K nejčastějším příznakům patří bolesti a ztuhlost kloubů nebo omezení jejich pohyblivosti. Pokud jsou zasaženy kolenní klouby, jedná se o gonartrózu. Ta většinou postihuje obě kolena zároveň a častěji ženy, obzvláště ve vyšším věku.

Typickým příznakem je bolest při námaze. Dalšími častými místy, kde se tato nemoc vyskytuje, jsou kyčelní klouby. V tomto případě pak hovoříme o koxartróze. Zde je bolest lokalizována v oblasti třísla. Rozvoj onemocnění bývá velmi pozvolný, obvykle roky až desítky let a bývá často spojován s ochabováním svalů v okolí kloubů. na začátku se na chrupavce objevují drobné trhliny, dochází k jejímu ztenčování, pro které je typická nerovnoměrnost.

Dokud je chrupavka schopna tyto děje kompenzovat, nemusí pacient pociťovat žádné změny. schopnost regenerace chrupavky se však s věkem snižuje. Teprve v okamžiku, kdy již chrupavka není schopna dostatečně plnit svou funkci, dochází k nepřirozené zátěži okolních tkání (kost, kloubní pouzdro, vazy, svalstvo), což se projeví prvními obtížemi.

Z lékařského hlediska se rozlišují čtyři stadia osteoartrózy.

  • Počínající tvorba malých, kostěných výrůstků (osteofytů)
  • Kostěné výrůstky jsou větší a zřetelnější
  • Charakteristické je zúžení kloubní štěrbiny, výrazné přiblížení konců kostí a tvorba mnohočetných osteofytů.
  • Kloubní štěrbina je zcela zaniklá, mohou vznikat deformace konců kostí a jejich nesprávné postavení.

Doporučení při osteoartróze Především je důležité spolupracovat s lékařem a dodržovat jeho pokyny. Pokud máte vyšší tělesnou hmotnost, je vhodné ji snížit. Doporučuje se fyzická aktivita přiměřená věku a zdravotnímu stavu. Aktivní trávení volného času spojené s fyzickou námahou je také nejlepší prevencí, protože pomáhá posilovat svaly.

A právě svaly se podílí na ochraně kloubů proti tlaku a nárazům. Tím brání nadměrnému zatěžování chrupavek nejen na velkých kloubech dolních končetin. Flex Code Gold 500ml:

Novinka na pohybový systém v tekuté formě

V léčbě osteoartrózy se kromě léků proti bolesti a zánětům používají přípravky ovlivňující metabolismus chrupavky, tzv. „pomalu působící léky‟, jejichž účinek nastupuje až cca za 4 týdny užívání. Patří sem zejména látka glukosamin, která je součástí registrovaných léků. Řada obsahových látek se v našich kloubech vyskytuje přirozeně.

Současnou novinkou na pohybový systém je přípravek v tekuté formě Flex Code Gold 500ml. Produkt Flex Code Gold 500ml je vhodný pro ženy a muže nad 30 let, při prvních příznacích snížené funkce kloubů a páteře, pro aktivně sportující a lidi s nadměrnou zátěží kloubů vlivem nadváhy a při sportovních traumatech.

Nově jsou v inovativním složení obsaženy kurkumin, bór a zvýšené množství kolagenu II typu. Jedno balení je dostatečné na 25 dní. Doporučuje se využít 2 až 3 balení.

Flex Code Gold 500ml prošel inovací složení a nyní obsahuje 7 ingrediencí

Glukosamin sulfát 2KCL 1200 mg, chondroitin sulfát 1200 mg, MSM 1200 mg, kolagen typu II 400mg, kyselina hyaluronová 70 mg, a nově kurkumin 10mg a bór 3mg Glukosamin sulfát je sloučenina, která ovlivňuje rovnováhu metabolických dějů probíhajících v chrupavce.

Chondroitin sulfát je jednou z hlavních složek kloubních chrupavek, kde váže vodu, propůjčuje chrupavce pružnost a je součást pojivové tkáně. Kyselina hyaluronová podporuje funkci synoviální tekutiny. Tlumí mechanické nárazy kloubů a degradaci kloubní chrupavky. Kolagen typ II se vyskytuje v chrupavce a je základní stavební hmotou pojivových tkání. Kurkumin se doporučuje pro normální stav kloubů.

zdroj: *česká revmatologická společnost [online].; [cit. 23. 11. 2017]. Dostupné na: http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/Doporuceni_pro_lecbu_osteoartrozy.pdf