Rodičovská dovolená v roce 2018

novor1

S účinností od 1.1.2018 došlo ke změnám u rodičovského příspěvku. Ať Vás jeho volba teprve čeká, nebo již příspěvek čerpáte, určitě se Vám bude hodit informace o tom, co se změnilo. Jsou to změny k lepšímu?

Změny přinesla novela zákona o státní sociální podpoře. Potěší hlavně rodiče dvojčat a také rodiče, kteří nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Nejprve si vysvětlíme základní pojmy:

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je vyplácena po dobu 6 měsíců a vyplácí ji Správa sociálního zabezpečení. K nároku na PPM je třeba být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěna nebo být v ochranné lhůtě (180 dní od zániků nemocenského pojištění) a zároveň musí být splněna podmínka placení nemocenského pojištění alespoň 270 dní v uplynulých 2 letech před nástupem na mateřskou dovolenou.

Rodičovská dovolená navazuje na PPM, v případě, kdy maminka nemá na PPM nárok pak okamžikem narození dítěte. Částka, kterou lze vyčerpat za dobu rodičovské dovolené je 220 tisíc Kč.

novor.

Jaké nastaly změny?

Vícerčata – tuto změnu já vítám všemi deseti. SIce nejsem maminkou vícerčat, nicméně jejich rodiče mají můj obdiv a určitě by více dětiček mělo být v příspěvku zvýhodněno. Tak se také stalo a nyní při narození 2 a více děti naráz činí rodičovský příspěvek 330 tisíc Kč. Tímto navýšením na 1,5 násobek běžné částky u jednoho dítěte dochází také ke změně výše měsíční dávky. Také na 1,5 násobek.

Maximální výše rodičovské? Ano, dosud byla stanovena (max.11 500 Kč), nyní se to ale změnilo. Maximální výše sice stále bude činit max. 70% denního vyměřovacího základu, rodiče s vyššími příjmy ale mohou čerpat značně vyšší částku – až 32 tisíc Kč měsíčně. Takoví rodiče vyčerpají celou částku již za 6 měsíců.

Možnost volby výše rodičovské i pro nezaměstnané? Ano, od 1.1.2018. Nebude-li totiž možné stanovit denní vyměřovací základ, má rodič možnost zvolit si rodičovský příspěvek až do výše 7 600 Kč. Oproti stavu do 31.12.2017, kdy měl automaticky 4 letou variantu, nyní si ji může výrazně zkrátit.

Pobírali jste část příspěvku v jiné zemi? Pak se Vám od 1.1.2018 tato částka (vyplacena jiným státem) odečte z částky 220 000 Kč.

dvojčata

Všechny tyto změny se týkají nejen těch, kteří na rodičovskou dovolenou nastoupili po 1.1.2018, ale i těch, kteří na ni nastoupili již dříve. Musí si ale podat novou žádost a požádat o zvýšení vyplácené částky podle nových pravidel. Co ještě stojí za zmínku je fakt, že i rodiče vícerčat, kterým ještě nebyly 4 roky si mohou o zvýšení zažádat – a to i v případě, kdy původní částku 220 000 Kč již vyčerpali.