Rozhovor s MUDr. Magdalenou Popelkovou o inhalační terapii

^039FD3786193302A0EDE2527AE39BA1568721A0A115F8BD511^pimgpsh_fullsize_distr

MUDr. Magdalena Popelková: Již za dob Hippokrata se inhaloval mentol a eukalyptus, je to velmi účinný způsob prevence i léčby dýchacích cest.

Primářka plicního oddělení v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, a.s.

foto

Paní primářko, máte letité zkušenosti (přes 20 let) jako plicní lékařka a pro léčbu horních i dolních cest dýchacích doporučujete svým pacientům mimo jiné také inhalování s kompresorovými inhalátory (nebulizátory). Mohla byste vysvětlit, na jakém principu fungují, co je to nebulizace a proč využíváte právě tyto přístroje?

Ano, jednou z nejdůležitějších a nejčastějších metod, kterou ve své práci využívám, je léčba inhalační a nebulizační. Tento druh terapie má totiž několik výhod:

  1. Umožňuje silný lokální účinek bez celkového zatížení organismu
  2. Dokáže působit v periferních oblastech dýchacích cest, kterými jsou bronchioly a alveoly, jelikož díky jemné dispersi částic tvořících aerosol mohou pokrýt větší plochu
  3. Nebulizační léčba snižuje nežádoucí vedlejší účinky typické pro běžné metody
  4. Hlavní výhodou je dosažení vysoké koncentrace léčiva ve specifické oblasti

Inhalátory dělíme na parní, kompresorové a ultrazvukové. Každá z těchto variant má své určité výhody a nevýhody. V případě parních inhalátorů dochází pouze k odpařování částic při ohřívání roztoků. V případě ultrazvukových inhalátorů je nebulizace zapříčiněna elektrickou transmisí ultrazvukovým zdrojem. V případě kompresorových inhalátorů se nebulizace vytváří rychlením roztoku podél úzké trubice přes velmi malý otvor (Venturiho efekt).

Ve své klinické praxi využívám s oblibou kompresorové nebulizátory Philips Respironics. Jejich velkou výhodou je kromě tichosti přístroje, přijatelné ceny a kvalitního designu, zejména jejich jedinečná nebulizační technologie SideStream, protože vytváří optimální aerosol a rapidně snižuje potřebnou dobu inhalace z obvyklých 15 na 6-8 minut. Usazování aerosolu v různých oddílech respiračního systému závisí na chemických a fyzikálních faktorech. Nejdůležitější z toho je aerodynamický rozměr částic připravený přístrojem. Částice s větším rozměrem než 20 um se zastaví v horních dýchacích cestách (nos, phafynx –hltan, larynx- hrtan). Částice o velikosti 0,5- 5 um jsou schopné dosáhnout dolních dýchacích cest ( trachea – průdušnice, bronchy-průdušky , bronchioly- průdušinky, alveoly -plicní sklípky) a tvoří tím respirabilní frakci. Aerosoly s velikostí částic 10 um jsou vhodné pro léčbu patologických nemocí horních cest dýchacích. Aerosoly s velikostíčástic 2ug pro léčbu dolních cest dýchacích a aerosoly s velikostí částic 2-0,5 um jsou schopny dostat se až do alveol. Co se mi také na přístrojích s touto technologií líbí, je kosočtverečná stavba trysky minimalizující její opotřebení častým používáním.

*V naší ordinaci využíváme jednak InnoSpiroElegance – je z nabízených inhalátorů největší, s největší výkonností a je určený pro časté použití. Máme jej v místnosti, kde poskytujeme inhalaci pacientům v tísni, nebo docházejícím k pravidelným inhalacím mukolytik.  Inhalátor InnoSpiroEssence předepisujeme pacientům pro domácí použití. Je plně hrazen prakticky všemi zdravotními pojišťovnami. Pro děti ve školním a předškolním věku je určená dětská varianta inhalátoru SAMI – má modrou barvu a design lachtana s přátelským výrazem (oblíbili si jej i naši zaměstnanci a dali mu přezdívku „Samík“ )

Má inhalování dlouhou historii nebo je to moderní záležitost?

Inhalační terapie má velmi dávné kořeny. Již za dob Hippokrata (V. – VI. století př.n.l.) byly inhalovány látky, jako je mentol a eukalyptus pro léčbu dýchacího traktu. Později,  kolem roku 200 n.l., doporučoval A.D.Galén  siřičitou páru z vrcholu Vesuvu. Během devátého století inhalovali jihoameričtí indiáni výpary obsahující durman a kouřili sušený durman jako druh léčby astmatu. První inhalace tekutiny přišla v 19. století, kdy byl vyroben první kompresorový inhalátor. Před 150 ti lety nebyla inhalační terapie zdaleka dokonalá, teprve s objevy nových léků a nebulizačních systémů dosáhla skutečného rozvoje a v dnešní době si již léčbu plicních nemocí bez této metody neumíme představit.

Při jakých potížích nejčastěji doporučujete inhalaci nebulizátory? Mohla byste říci, kolik přibližně lidí se potýká s těmito problémy?

Inhalační terapii s pomocí přístrojů se SideStream technologií využíváme zejména při léčbě nemocí dolních cest dýchacích. Nejčastější indikací je astma bronchialae (astma), chronická obstrukční plicní nemoc  (CHOPN) a přesah astmatu a CHOPN, označený jako ACOS syndrom (astma and COPD overlap syndrome). V některých případech také k doléčení po pneumonii (zápalu plic), po tracheitidě a bronchitidě (zánětu průdušnice a průdušek), při bronchiolitidě (zánětu průdušinek) a mukoviscidóze. Při posledně jmenované nemoci je inhalační terapie zcela zásadní a celoživotní, v tomto případě se inhalačně podávají specifická léčba: dornáza, hypertonický roztok soli a amilorid.  Nejčastější indikací k léčbě nebulizací je v naší ordinaci CHOPN, astma a ACOS. Odhadovaná prevalence v ČR je u astmatu a CHOPN stejná, činí 8%, což znamená, že 1,6 milionů osob v naší republice trpí těmito nemocemi. Odhadovaná prevalence ACOS je 10-15% z celkového počtu osob trpících astmatem a CHOPN. V evidenci naší plicní ambulance máme okolo 1000 pacientů trpících těmito chorobami a inhalační terapii poskytujeme většině z nich. Vlastní inhalátor pro použití v domácím prostředí má asi 1/3 z těchto pacientů.

Používáním inhalátorů můžeme nejenom léčit výše uvedené nemoci, ale také předcházet běžným rýmám a chřipkám, urychlovat uzdravení a zmírňovat alergické potíže. Inhalace je moderní a šetrný způsob prevence a léčby mnoha nemocí dýchacích cest.

Inhalace obyčejně nepatří mezi nejoblíbenější aktivity, takže čím kratší je potřebná doba užívání, tím lépe. Jak dlouho trvá inhalace s kompresorovými nebulizátory využívající zmíněnou technologii SideStream?

Inhalace s přístroji, které využívají tuto technologii, trvá zpravidla 6-8 minut, u ostatních přístrojů to bývá kolem minut. Delší doba inhalace znamená pro pacienta větší únavu a také možnost vzniku závratí, to tehdy, pokud pacient inhaluje moc rychle. Zvláště obtížné je u inhalace delší dobu udržet děti.

Existuje tedy nějaký způsob, jak dětem inhalaci zpříjemnit?

Pro menší děti je jistě velkou výhodou inhalátor SAMI (v práci mu říkáme Samík), který má vzhled lachtana příjemné modré barvy a přátelského výrazu, který se pro malé dětské pacienty může stát nejen pomocníkem v léčbě jejich nemoci, ale také kamarádem.1396858605-inhalator-innospire-sami

Velmi důležitá je i technika inhalování. Standardně pacient sedí, trup má mírně předkloněn, hlava je v mírném záklonu. Dýchání musí být klidné s občasným hlubokým nádechem (zařazujeme každý 4. – 6tý vdech) a s několikasekundovým zadržením dechu, po němž následuje volný výdech. Při inhalaci pacient nadechuje ústy a vydechuje nosem. Tam, kde to pacient nezvládá, nacvičujeme hluboký a pomalý vdech ústy, inspirační pauza, aktivní výdech nosem nebo ústy, expirační pauza. Po inhalaci by neměl pacient vycházet 20 minut ven. Vhodné je také dodržovat korelaci mezi časem inhalace a jídelním rozvrhem. Zcela nevhodná je inhalace bezprostředně po jídle.

Jaká je doporučená frekvence a doba inhalování například při chronickém astmatu či alergiích a jaká pouze při sezónních problémech?

Inhalátory plní tři základní léčebné funkce

  1. Odstranění otoku a tím zlepšení průchodnosti dýchacích cest
  2. Rozpouštění přebytečných hlenů
  3. Celkové zlepšení přirozených funkcí sliznice dýchacích cest (obranyschopnost)

Pro preventivní inhalace postačí inhalace 1 denně po dobu 5 minut při sezónních problémech. V tomto případě je vhodné inhalovat večer, kdy už je na inhalaci dostatečný klid. Zde využíváme zejména minerální vody. Slaná (minerální) voda dokáže šetrným způsobem odstraňovat otok sliznic dýchacích cest a zároveň pomáhat s rozpouštěním hlenu. Tyto minerálky patří do skupiny alkalických, tj. mírně zásaditých. Právě tato vlastnost jim umožňuje dosahovat nejlepších léčebných výsledků. K inhalaci můžeme použít i fyziologický roztok, který lez zakoupit v lékárně nebo vyrobit doma – do 1 litru pitné vody rozpustit 9 gramů kuchyňské soli.

Při chronickém astmatu a alergiích se frekvence doporučené inhalace zvyšuje podle stability onemocnění a také se podávají do inhalátoru různá léčiva.  Jsou používány látky, které buď slouží k uvolnění křečovitých stahů průdušek (látky bronchodilatační) nebo látky sloužící k rozpouštění hlenů (látky mukolytické, mukoregulační). Takto podané látky tím, že inhalace probíhá na více nádechů a výdechů mají více času se usadit na potřebných místech. Je to nejúčinnější způsob podávání léčiva. Při stabilním chronickém onemocnění doporučujeme inhalovat  bronchodilatační či mukolytický roztok  2xdenně. Při akutních stavech pak po  6-8mi hodinách, výjimečně i v kratších intervalech, to podle tíže příznaků a léčebné odezvy. Je nutno upozornit, že většina takto podávaných léčiv se ředí (například 1ml ventolinového  roztoku s 3-4ml vincentky, nebo 2ml mucosolvanu se 3ml Vincentky či fyziologického roztoku Berodual roztok 1-2,5ml vždy do fyziologického roztoku). Informaci o četnosti inhalací, o podaném léčivu a jeho ředění dostane každý pacient od svého lékaře.

 

Jak inhalace s nebulizátory pomáhá například při chřipce a nachlazení? Může být inhalování bráno jako prevence před nemocí, zejména u dětí, které velmi často trpí například na záněty průdušek?

Pravidelná inhalace je velmi dobrou prevencí proti chřipce a nachlazení. I když v naší ordinaci nemáme mnoho dětských pacientů  ( o tyto pacienty se v našem regionu stará ASTMA centrum), z literatury, od kolegů i z vlastní zkušenosti mohu doporučit ( mám již 3 odrostlé děti a 2 vnoučata).

 

Které léčivé přípravky lze při inhalaci s těmito přístroji využít a které roztoky k inhalaci rozhodně nedoporučujete?

Jak jsem již uvedla výše, můžeme do inhalátoru dávat různá léčiva.  Pro preventivní inhalace jsou nejvhodnější minerální vody. Inhalace těchto látek jsou součástí lázeňských pobytů pacientů s plicními chorobami. Otevřené lahve je dobré uchovávat v chladnu a nevystavovat slunci. Po načnutí upotřebit do 72 hodin.

K léčebným účelům využíváme mukolytika – látky usnadňující vykašlávání a rozpouštění hlenů. Nejčastěji podávanými léčivy nebulizační cestou jsou látky bronchodilatační , která patří do lékových skupin betamimetik či anticholinergik. Inhalovat lze i kortikoidy nebo adrenalin  ( katecholamin s kombinovanou alfa i beta sympatomimetickou aktivitou). Opět je dávkování léčiva i frekvence podání poměrně individuální. Každý pacient má svůj plán – kdy, co a jak inhalovat, který se podle jeho aktuální stavu upravuje. K ředění léčiv používáme buď Vincentku, nebo fyziologický roztok. Destilovaná ani vodovodní voda se nedoporučuje. Po jakékoliv inhalaci pak platí důkladné ošetření přístroje, opláchnutí nebulizátoru a jeho vysušení.

Mohou inhalátory se SideStream technologií užívat také děti nebo jsou určeny pouze pro dospělé?

Všechny inhalátory s touto technologií jsou ve standardním vybavení dodávány s maskou pro děti i pro dospělé, náustkem, koncovkou do nosu a filtrem. Mohou je tedy používat jak děti, tak dospělí pacienti. Pro menší děti je jistě výhodou již zmíněný inhalátor SAMI, který má vzhled lachtana příjemné modré barvy a přátelského výrazu, který se pro malé dětské pacienty může stát nejen pomocníkem v léčbě jejich nemoci, ale také kamarádem.

a36ad04d2cda2957823645b519db9d65

PHILIPS INHALÁTOR InnoSpire ELEGANCE

a5077bf0b61488099cdeb383938d4923

PHILIPS INHALÁTOR InnoSpire ESSENCE