Setkání lékárníků Copharm a Pilulka 2014

V uplnynulém týdnu se uskutečnilo již 5. setkání farmaceutů společnosti Copharm (www.copharm.cz) a Pilulka (www.pilulka.cz). Účast byla velmi hojná, více než 170 osob z farmaceutické branže. Stejně tak kvalitní byl i program a řečníci, kterými byli zejména Ing. Michal Křížek (sales manager CHC CZE & SVK sanofi-aventis), PharmDr. Michal Krejsta (z asociace velkodistributorů léčiv), Ing. Petr Dvořák (obchodní ředitel největšího ČR distributora léčiv Phoenix). Velká část setkání byla věnována odborné sekci, kterou již poněkolikáté a velmi zdařile vedli naši partneři z brněnské farmaceutické univerzity PharmDr. MVDr. Vilma Vranová a PharmDr. Karel Vašut PhD.

Dle reakcí publika se jednalo o jednu z nejlepších farmaceutických akcí roku 2014. To vnímáme zejména jako závazek pro 6. setkání, na které se již nyní těšíme.