Stanovisko k vytištěnému článku

V Praze dne 8. 6. 2016

Vážené kolegyně a kolegové,

dostal se mi do ruky aktuální výtisk jednoho senzacechtivého rádoby odborného časopisu, kde se na titulní stránce tvrdí, že skupině Pilulka budou kamenné lékárny na obtíž. Jelikož je celý článek plný textu a spojitostí, které jsem nikdy nevyslovil, a obsahuje zavádějících informací, dovoluji si tímto k němu poslat své jasné stanovisko. Článek nerespektuje novinářskou etiku, kde vkládá do textu nesmyslné závěry autora článku, od kterých se naprosto distancuji. Doporučuji všem, které článek šokoval tak jako mě, aby si pustili na internetu zdrojový rozhovor se mnou z akce „eshopista“ určeného pro provozovatele e-shopů konaný v listopadu loňského roku. Z tohoto rozhovoru autor prý čerpal.

1/ V současné době provozujeme přes 20 kamenných Pilulka lékáren a s více než 300 lékárnami v ČR a SR smluvně spolupracujeme a rozhodně si nemyslíme, že je nám jediná na obtíž. Autor článku text vyřízl z citace, kdy říkám, jak budeme strategicky uvažovat při počtu 35 lékáren, zda následně budeme chtít investovat do koupě dalších lékáren a zda další taková investice nebude spíše na obtíž. Rozhodně je ale naše dlouhodobá ambice být významným hráčem jak v provozu kamenných lékáren, tak v zásilkovém výdeji. V současné době jsou tržby kamenných lékáren přibližně shodné jako tržby internetové a tento rovnocenný podíl chceme i nadále zachovávat.

2/ V článku je minimálně zavádějícím způsobem prezentováno plánování zásilkového výdeje receptových položek. Naše společnost, ani nikdo z firmy, není aktivní v žádném lobbingu pro změnu legislativy a nejsme ani členem nově vzniklé asociace internetových lékáren, která má za jeden z hlavních cílů právě Rx online. Pokud se legislativa změní, samozřejmě jako přední hráč online trhu na to budeme reagovat. Naprosto se řídíme LEK-16 upravující zásilkový výdej a v letošním roce připravujeme rezervaci Rx online právě dle výše zmíněného předpisu LEK-16.

3/ Naše ambice v lékárenství mají dlouhodobý charakter a rozhodně neplánujeme, jak autor smyšleně píše „něco někomu střelit“. Do budování investujeme nemalé prostředky a stavíme síť lékáren s logikou a s dlouhodobou ekonomickou udržitelností. I proto může být každý ze 180 mých kolegů uklidněn, že rozhodně nemáme ambice něco prodávat. Naopak chceme investovat a naše podnikání významně rozšiřovat.

Jelikož článek není podepsán a je uvedeno, že je „redakčně upraven a zkrácen“, neznám autorovu motivaci. Patrně šlo o senzaci, kde hned další článek nese název „Pornostar v reklamě na Dr. Max“. Rozhodně však vím, že nekalým způsobem vložil do mých úst nepravdy a autorsky přidal a přibarvil velkou část textu, od které se tímto distancuji, a je v rozporu s mým názorem. Ten si můžete přečíst nebo poslechnout v mnoha jiných autentických zdrojích. Jelikož vyznávám naprostou otevřenost, což je snad patrné i z mých skutečných vyjádření, jsem připraven na veškeré vaše dotazy odpovědět. Zároveň budu žádat jménem společnosti otisknutí omluvy v následujícím čísle.

S pozdravem

Martin Kasa