Proč dbát na dostatečný přísun železa do našeho organismu?

favea superzelezo

Železo patří mezi mikroelementy neboli stopové prvky. Zdravý organismus dospělého člověka
obsahuje 2,5 až 4 g , přičemž spodní hranice se týká menstruujících žen (40 mg/kg) a horní dospělého muže. Jeho správné hladiny jsou důležité pro zdraví, kdy ovliňují i většinu významných dějů v organismu.


Funkce železa v organismu

Obecně je známo, že vazbou na hemoglobin (barvivo obsažené v červených krvinkách) umožňuje železo přenos kyslíku mezi plícemi a cílovými tkáněmi. Asi 60% je vázáno v hemoglobinu červených krvinek a 15% pak součást myoglobinu ve svalových tkáních.

Obě tyto proteinové složky se podílí na zásobování buněk kyslíkem včetně svalové činnosti. Navíc 25% zásob železa je uloženo ve formě dalších sloučenin jako je feritin a hemosiderin hlavně v játrech, slezině a kostní dřeni. Také je v menší míře součástí metaloproteinu laktoferinu, který mj. kontroluje množení mikroorganismů v těle.

Vstřebávání železa

Již tento stručný přehled funkcí železa v organismu vysvětluje fakt, proč je jeho příjmu věnována
dlouhodobě zvýšená pozornost. Dalším důvodem vědeckého zájmu je poměrně složitý způsob
vstřebávání a metabolismu tohoto prvku a také překvapivě nízká využitelnost železa přijatého s potravou – ta se pohybuje mezi pouhými 3-6%.

Potravinové zdroje železa pocházejí z „hemového“ železa (hemoglobin a myoglobin z masa, drůbeže a ryb) a „nehemového“ železa (z rostlinné stravy,  mléčných produktů a železitých aditiv používaných potravinářským průmyslem).

Železo přijaté s potravou musí být nejprve uvolněno z komplexů, ve kterých je vázáno většinou
v podobě trojmocného železa/Fe3+. Účinkem žaludečních šťáv (kyselinou chlorovodíkovou HCl)
anebo kyselinou askorbovou je redukováno na využitelné dvojmocné železo/Fe2+. Zde je třeba
zdůraznit, že tento proces může být blokován řadou látek, například fytáty (organické soli fosforu), ionty vápníku a polyfenolickými látkami obsaženými v zeleninové vláknině , čaji a kávě atp.

Ke vstřebávání Fe2+ dochází především ve dvanácterníku pomocí nespecifických bílkovinných
přenašečů. Ty mohou vázat nejen železo, ale také zinek, mangan, měď a další prvky. Z toho logicky vyplývá, že mezi jednotlivými prvky může nastat soupeření, zejména při nadbytku některého z nich.

Větší část využitelného železa přestupuje do krve a poté je transportována do kostní dřeně, kde se účastní krvetvorby. Vstřebávání železa z potravy stoupá při poklesu jeho zásob v organismu nebo při zvýšené krvetvorbě. Současně se také více železa uvolňuje ze zásob do krve a méně je ukládáno do podoby zásobního feritinu. Po rozpadu červených krvinek ve slezině může být železo znova využito v kostní dřeni anebo k doplnění zásob, což dokládá ekonomické nakládání s tímto stopovým prvkem.

Při nadbytku železa je feritin transportován do střeva a takto se dostává do exkretů. Průvodním
jevem bývá tmavá a tuhá stolice.

1

Zvýšená potřeba železa

Výraznější nedostatek železa se projevuje zpočátku nespecificky – malátností, celkovou ochablostí, bledostí. Rychle nastupuje únava i po menší námaze, u žen je popisováno i výrazné snížení sexuální aktivity. Dlouhotrvající nedostatek železa vede k anémii (chudokrevnosti). Klesá počet červených krvinek, který je často doprovázen vzestupem hladiny krevních destiček, dochází také ke snižování obsahu hemoglobinu v krvi.

Železo tedy přispívá k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu a přenosu kyslíku v těle, což vede ke snížení míry únavy a vyčerpání. Železo také přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a podílí se na procesu dělení buněk. V neposlední řadě pak udržuje ve zdraví rozpoznávací funkce organismu a přispívá k normální funkci imunitního systému.

Favea nabízí produkt obsahující čisté tzv. karbonylové železo. Jedná se o elementární železo
redukované v procesu karbonylace. Vývojem formulovaná mikronizovaná forma železa se postupně rozpouští v žaludečních šťávách (HCl), což je významné i pro postupné střevní vstřebávání. Kombinace s kyselinou listovou/folátem přispívá k normální krvetvorbě v kostní dřeni a jedná se tedy o synergický účinek.

Kromě využití deklarovaného výrobcem může Superželezo nalézt i širší uplatnění, například při problémech s jinými preparáty železa, nebo při zjevném nedostatečném příjmu železa potravou. V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že mléčné diety a vegetariánská strava mohou rovněž přispět k nedostatku železa.

Také zvýšená fyzická aktivita vedoucí k růstu svalové hmoty je doprovázena zvýšenou spotřebou železa pro syntézu svalového myoglobinu. Konzumace masa nebo ryb s jinými potravinami obsahujícími nehemové železo (jako je doplněk stravy Superželezo) přispívá k lepšímu vstřebávání železa, v případě že dávka obsahuje nejméně 50 g masa nebo ryb v jedné kvantifikované porci.

2

Příznivého účinku se tedy dosáhne konzumací 50 g masa nebo ryb současně s potravinami
obsahujícími nehemové železo.
Superželezo společnosti Favea je ideálním produktem pro doplnění železa v organismu za výše
uvedených podmínek.