Svět bakterií v našem těle

Víme, že přátelská mikrobiota nám nezačíná ve střevě, nýbrž už v dutině ústní. Ústa jsou jednou velkou mikro-Zoo, která je úzce spjatá s výskytem opakovaných zánětů středního ucha, vleklými angínami nebo chronickými záněty dásní. Mikroorganismy přítomné v našich ústech tvoří první linii obrany proti patogenům a důležitou část naší imunitní ochrany. Pokud je narušena rovnováha orálních bakterií například stresem, onemocněním nebo antibiotiky, může tento stav rychle vést k již zmíněným problémům.

V současné době se tyto infekce léčí zejména širokospektrými antibiotiky. Nadužívání antibiotik a snaha vědců najít alternativu vedla k úvaze, že by mohla být účinná strategie využívající aplikaci přátelských probiotických bakterií na sliznice dutiny ústní a nosohltanu, kde by byly schopné potlačit nepřátelské bakterie.

Problematikou ústních probiotik se intenzivně zabýval prof. Tagg z katedry mikrobiologie Univerzity v Otagu na Novém Zélandu.  K výzkumu streptokokové infekce prof. Tagga přivedla vlastní zkušenost, kdy jako teenager dostal infekci Streptococcus pyogenes, která u něj vyvolala revmatickou horečku, a následně musel denně brát penicilin po dobu několika let. V 80. letech minulého století začal odebírat stěry z ústní dutiny školních dětí, které vykazovaly neobvykle silnou imunitní obranu proti sezónním onemocněním. Analýzou jejich slin zjistil, že tyto děti mají v ústech vysoký obsah prospěšných přátelských bakterií (určité kmeny Streptococcus salivarius), které produkují přirozené antimikrobiální látky. Následně se mu podařilo vyizolovat kmen S. salivarius K12.

Bezpečnost kmene S. salivarius K12  byla ověřena sérií studií na základě kterých lze probiotický kmen Streptococcus salivarius považovat za vhodný pro výrobu přípravků určených k udržení rovnováhy mikroflóry dutiny ústní. Tímto započala nová éra v oblasti probiotik, tzv. orálních probiotik. Otevřel se zcela nový svět pro využití přátelských probiotických bakterií v oblasti dutiny ústní a přiléhajících sliznic.

Pečlivě zvolený a otestovaný probiotický kmen S. salivarius K12  je ideálním kmenem pro použití jako probiotikum ústní dutiny a sliznic horních dýchacích cest, protože má přirozenou tendenci zaujmout strategické pozice v dutině ústní, nosohltanu a středouší a dokáže vytěsnit nežádoucí druhy.