Světový den bez tabáku

svetovy den bez tabaku blog

Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května a má za cíl snížit počet osob, které kouří, protože tabákový kouř ročně zabíjí milióny lidí, ať už aktivně nebo pasivně kouřících. Členské státy Světové zdravotnické organizace vytvořily světový den bez tabáku v roce 1987. Den bez tabáku soustředí svoji pozornost na prevenci proti používání tabákových výrobků.

Kouření v číslech

Výzkumy prokázaly, že je na celém světě cca 1,3 miliardy lidí, kteří kouří. Tento zlozvyk si bohužel vybírá svou daň a na následky kouření denně zemře přes 13 400 lidí, za rok je to 4,8 milionu lidí. Zajímavé však je, že 1/3 kuřáků z celého světa žije v zemích s nižšími či středními příjmy. Na následky kouření umírá celosvětově až 50 % kuřáků.

Pokud by se počty kuřáků měly zvyšovat současným tempem, zemřelo by v roce 2020 na následky kouření 10 milionů lidí.

V České republice v důsledku kouření zemře každý den cca 65 lidí. Týdně jde o 500 lidí a ročně 23 000 lidí.

Protikuřácký zákon

Od dnešního dne, 31. května 2017, začal platit takzvaný protikuřácký zákon, který znamená úplný zákaz kouření v tuzemských restauracích. Nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek omezuje kouření tabáku i elektronických cigaret na mnoha místech.  Česko se tak stalo 23. evropskou zemí, kde platí úplný zákaz. Průkopníkem se stalo Irsko, které v roce 2004 zavedlo jako první země světa celostátní zákaz na všech uzavřených pracovištích.

KDE SE NEBUDE MOCI KOUŘIT?

Symbol zákaz kouřeníKouření tabákových výrobků bude ze zákona zakázáno ve:

 • ve všech restauracích, barech, vinárnách, kavárnách, čajovnách, klubech, hospodách, diskotékách a dalších podobných zařízeních. Zákaz se nevztahuje na vodní dýmky a elektronické cigarety.
 • v prostorách zoologických zahrad, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel ke kouření vyhradí. (např. ZOO Praha vyhlásila, že bude celá nekuřácká)

Kouření tabákových výrobků i elektronických cigaret bude ze zákona zakázáno:

 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy (nově tedy na celém nástupišti. Pokud  nástupiště není jasně určené, jedná se o prostor 5 metrů široky a 30m dlouhý před cedulí a 5 m za cedulí)
 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let
 • ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť
 • ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce
 • ve škole a školském zařízení
 • v zařízeních určených pro děti
 • ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření
 • na mezinárodním letišti, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření
 • v dopravním prostředku veřejné dopravy

Sankce při porušení zákazu

Kdo si zapálí tam, kde je kouření zakázáno, může dostat pokutu až 5 000 Kč! Když restaurace nevyzve hosta, aby típl, může zaplatit až 50 tisíc korun.