Světový den bez tabáku

cigarette-1359562_1280

V rámci Světového dne bez tabáku jsme pro Vás připravili článek, který má poukázat na škodlivost cigaret na lidský organismus a pomoci kuřákům ke zbavení tohoto zlozvyku, se kterým se bohužel v dnešní době setkáváme velmi často.

Kouření v číslech

Výzkumy prokázaly, že je na celém světě asi 1,2 – 1,3 miliardy lidí, kteří kouří. Tento zlozvyk si bohužel vybírá svou daň a na následky kouření denně zemře přes 13 000 lidí! Zajímavé je, že 1/3 kuřáků z celého světa žije v zemích s nižšími či středními příjmy.

Kde se cigarety staly takto populární, jak je to s trendem elektronické cigarety, jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním kouřením a jak se této závislosti zbavit?

Historie kouření

Formu moderní cigarety začali jako první používat žebráci v Seville, kteří balili nasbírané kousky tabáku do papírků.  K rozšíření tabáku vedl i volný příděl cigaret vojákům v průběhu obou světových válek. Zlom v rozvoji epidemie kouření nastal na konci 19. století, kdy byly do ulic zavedeny automaty na cigarety, a tabák se stal přístupnějším. Kouřit začalo velké množství lidí a tak se začaly velmi brzo objevovat negativní následky této závislosti. Roku 1950 byl publikován první odborný článek, který potvrdil souvislost rakoviny plic jako důsledek kouření.

Aktivní x pasivní kouření

Aktivní kouření má neblahý vliv na zdraví, jelikož se významně podílí na vzniku mnoha onemocnění, mezi které řadíme například nemoci kůže, poruchu potence a plodnosti, vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku nebo rakovina plic, kůže, jazyka nebo hltanu. Na to, aby vás postihly tyto nemoci nemusíte být bohužel aktivní kuřák- na pasivní kouření umírá v České republice přes 3000 lidí.
Pasivním kouřením rozumíme nepřímému vdechování cigaretového kouře, například když kouří váš partner/ka, spolupracovník nebo rodič  a vy se nacházíte ve stejné místnosti. Ve vzduchu znečištěném tabákovým kouřem bylo prokázáno více než 4.000 látek, které vznikají během procesu hoření. Kromě nikotinu, dehtu a těžkých kovů najdeme mezi spalinami např. kyanid, benzopyren, čpavek, toluen, kadmium, arzén, olovo nebo radioaktivní polonium 210.

Pasivní kouření u dětí

Děti vyrůstající v zakouřeném prostředí trpí častějšími záněty horních i dolních cest dýchacích, záněty středního ucha a také mají vyšší riziko vzniku leukémie.

Udělejte si Fagerströmův test nikotinové závislosti

1.Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu?

a) Do 5 minut (3 body)
b) Za 6-30 minut (2 body)
c) Za 31-60 minut (1 bod)
d) Po 60 minutách (0 bodů)

2.Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?

a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)

3.Kterou cigaretu byste nerad postrádal?

a) První ráno (1 bod)
b) Kteroukoli jinou (0 bodů)

4.Kolik cigaret denně kouříte?

a) 0-10 (0 bodů)
b) 11-20 (1 bod)
c) 21-30 (2 body)
d) 31 a více (3 body)

5.Kouříte častěji během dopoledne?

a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů

6.Kouříte, i když jste nemocen a musíte ležet v posteli?

a) Ano (1 bod
b) Ne (0 bodů)

Vyhodnocení

V testu je maximální skóre 10 bodů.

Velmi nízká nebo žádná závislost (0-2 body)
Vaše závislost na nikotinu je buď žádná nebo velmi nízká. Abstinenční příznaky jsou zatím velmi slabé a vyskytují se zřídka.

Nízká závislost (3-4 body)
Vaše závislost na nikotinu je stále ještě poměrně nízká, avšak začínáte již čelit některým abstinenčním příznakům. Tento stupeň závislosti je hraniční pro relativní snadnost odvykání. Začněte tedy odvykat, neboť později to již bude jen těžší. Prozatím byste měli vystačit se slabou náhradní nikotinovou léčbou.

Střední závislost (5 bodů)
Jste závislí na nikotinu. Běžně se u vás objevují abstinenční příznaky. Začněte ihned s odvykací kůrou, neboť na tomto stupni již reálně hrozí vznik zdravotních problémů způsobených kouřením. Pro odvykání vám poslouží silnější náhradní nikotinová léčba.

Vysoká závislost (6-7 bodů)
Vaše závislost na nikotinu je vysoká. Kouření přestáváte mít pod vlastní kontrolou. Kromě častých abstinenčních příznaků máte vysoké riziko vzniku onemocnění souvisejících s kouřením. Pravděpodobnost úspěšného odvykání je bohužel poměrně nízká. Budete k němu pravděpodobně potřebovat silnou náhradní nikotinovou léčbu.

Velmi vysoká závislost (8-10 bodů)
Jste velmi vysoce závislí na nikotinu. Nad kouřením nemáte kontrolu, ono má pod kontrolou vás. Čelíte velmi vysokému riziku vzniku onemocnění souvisejících s kouřením. Pravděpodobnost úspěšného odvykání je velmi nízká, neboť máte nepříjemné abstinenční příznaky. Hrozí vám úzkosti, deprese a sklony k nadužívání alkoholu. K odvykání proto potřebujete nejsilnější náhradní nikotinovou léčbu a odbornou pomoc.


Jak přestat kouřit?

1.Rozhodněte se

Nikotin je návyková látka a proto není jednoduché se kouření vzdát. Zeptejte se sami sebe, jak moc je pro vás důležité prožít zbytek života jako nekuřák, a učiňte pevné rozhodnutí. Uvědomte si, jak cigarety ovlivňují vaše zdraví, image, životní styl a blízké okolí. Sepište si, proč chcete s kouřením přestat. Naplánujte si třeba, za co utratíte ušetřené peníze.

2. Najděte si vhodnou náhradu

Chuť po cigaretě je především v prvních dnech tak silná, že ji málokdo dokáže zahnat jen vůlí. Náhrada by neměla být příliš kalorická, ideální je obklopit se zeleninou a ovocem. Můžete ale využít i žvýkačky nebo takzvané skořicové tyčinky. Vhodné je také zaměstnat ruce.

3. Pijte hodně čisté vody a snažte se pomalu zvyšovat svou fyzickou aktivitu

Dostatečný příjem tekutin je důležitý v každém případě. Pro správný pitný režim se doporučuje vypít kolem dvou litrů tekutin denně. Pokud ale přestáváte s kouřením, je velmi důležité, abyste pili co nejvíce vodu. Voda totiž chuť na cigarety potlačuje účinněji než jiné tekutiny nebo jídlo. Také se po ní netloustne.  Velkým pomocníkem vám bude zvýšená tělesná aktivita, která skvěle potírá příznaky stresu. Tělo totiž vylučuje látku endorfin. Ten je známý jako hormon štěstí, protože se uvolňuje do mozku a způsobuje dobrou náladu. Fyzická aktivita je vhodná i proto, že povzbuzuje činnost srdce a plic, právě těch orgánů, na kterých se blahodárně projevuje i to, že přestanete kouřit.

4.Dýchejte zhluboka

Hluboké dýchání je jedna z nejúčinnějších metod, jak potlačit chuť na cigaretu a zároveň se zklidnit. Při nádechu by se mělo břicho rozšířit a při výdechu vpadnout. S dýcháním rozhodně nepospíchejte, výdech by měl trvat alespoň dvakrát tak dlouho jak nádech. Při dýchání se soustřeďte pouze a jenom na dýchání. Pokud dostanete chuť na cigaretu, dýchejte zhluboka alespoň tři minuty.

5. Voňavé prostředí

Zbavte se popelníků a všeho, co s kouřením souvisí. Doma vyperte závěsy a záclony, nechte si vyčistit koberce a vydrhněte nábytek. Nechte si vyčistit auto, popelník vymyjte a dejte do něj žvýkačky nebo květiny.

6. Odměňte se!

Za každý den bez cigarety se odměňte drobností, která vám udělá radost. Odměnou může být vlastně cokoliv, ale nedoporučujeme čokoládu ani bonbony.

7. Náhradní nikotinová léčba

V dnešní době nalezneme na trhu spoustu prostředků k odvykání kouření- náplasti, žvýkačky nebo spreje. Podívejte se na naši nabídku náhradní nikotinové léčby nebo nás kontaktujte- rádi Vám pomůžeme zorientovat se v naši nabídce.

8. Odborná pomoc

Jen velmi málo kuřáků zajde za lékařem, pokud se rozhodnou skoncovat se svojí závislostí na nikotinu. Ne každý člověk má ovšem natolik silnou vůli, aby přestal kouřit bez odborné pomoci- nestyďte se o pomoc při odvykání kouření požádat lékaře či lékárníka.

Náš tip: Česká lékárnická komora jako pomoc při odvykání kouření.

 

E- cigareta jako vhodný prostředek k odvykání kouření?

nonsmoker-149911_1280„Elektronická cigareta“ nebo také „e-cigareta“ se stala obchodním hitem. Je nabízena jako zdravá, cenově dostupná a moderní alternativa ke kouření klasických tabákových výrobků. Někteří prodejci ji dokonce označují jako prostředek pro odvykání kouření. Otázkou pak je, proč vydala v září 2008 Světová zdravotnická organizace prohlášení, ve kterém uvádí, že elektronická cigareta není prostředek vhodný k odvykání kouření a její konzumaci rozhodně nedoporučuje.

Z hlediska fyzické závislosti organizmu na nikotinu není mezi kouřením elektronické cigarety a klasické cigarety technicky vzato téměř žádný rozdíl. S každým vdechnutím dostává tělo příslušnou dávku nikotinu, a odpovídajícím způsobem na ni také zareaguje. A protože pozadí závislosti na nikotinu je podobné jako u ostatních tvrdých drog, není obvykle v případě elektronické cigarety odvykání kouření výrazně jednodušší. Na rozdíl od klasické cigarety si ale může konzument individuálně postupně snižovat koncentraci inhalovaného nikotinu, což může v některých případech sehrát v procesu odvykání pozitivní roli.

Zdroj:
http://www.odvykani-koureni.cz/
http://www.nekourit.cz/
http://www.stop-koureni.cz/metody-odvykani