Tři králové přináší klid a pohodu

Tri Kralove

Kašpar, Melichar a Baltazar.  Trojice mudrců z východu, která má do našich domovů přinést klid a pohodu. 6.ledna můžeme postavy představující Tři krále (děti převlečené za Tři krále s papírovou korunou na hlavě)  potkat na ulici, neboť obchází obydlí a na dveře křídou píší K+M+B+letopočet. 

Co tato zkratka znamená?

Christus mansionem benedicat – Kristus ať požehná tomuto příbytku po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky představují Otce, Syna a Ducha Svatého – tzn. Nejsvětější Trojici.

Tři králové navštívili Ježíška v Betlémě krátce po narození a přinesli mu tyto dárky:

  • Zlato jako symbol bohatství.
  • Kadidlo (směs vonných dřevin a pryskyřic, myrhy, semínek kořenů a sušených květů ) navozující slavnostní atmosféru.
  • Myrhu, kterou si mohli dovolit jen ti nejbohatší.

Cestu do Betléma jim ukazovala Kometa, která je vedla a oni ji následovali.

Svátek Tří králů je také nazýván Zjevením Páně. 6.lednem vrcholí Vánoční svátky. Je to poslední den, kdy se koledníci vydávali ven s koledou, kterou jistě všichni znáte:

„My Tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka…“

Jednou z tradic také je, že buď v tento den, nebo nejpozději první neděli po svátku Tří králů by se měl odstrojit vánoční stromeček.  V některých zemích si nadělují dárky právě až 6.ledna, protože je to den, kdy Tři králové donesli dárky Ježíšovi. V tento den také začíná období Masopustu. O tom si ale povíme příště.