Včelí produkty v klimakteriu

zena s sarapisem (1)

Včelí produkty, obzvláště mateří kašička, se při potížích v klimakteriu používali již v našem tradičním lidovém léčitelství. V dnešní době přichází k jakési renesanci a znovuobjevování těchto dříve opomíjených možností při řešení potížemi s přechodem. Společnost VEGALL Pharma s.r.o. je jednou z těch, která se zasloužila o jejich návrat. Firma je na českém trhu již přes 20 let, nejdříve jen jako Vegall, později VEGALL Pharma) a od počátku významnou část svého portfolia zaměřuje právě na péči o přechod, a to jak ženský, tak i mužský, nebo-li andropauzu.

Využití přípravků s obsahem včelích produktů, mezi které řadíme především mateří kašičku a pyl nefermentovaný (nebo-li květní) spolu s pylem fermentovaným, bylo zpočátku jen na základě empirických zkušeností. Postupně s vývojem vědy se nám podařilo poměrně podrobně prozkoumat i složení mateří kašičky a pylů a vysvětlit i mechanismy jejich účinku na lidský organismus. Účinnost těchto produktů závisí hodně na čistotě životního prostředí v místě sběru, zvláště u pylů i na druhu květenstva (ne každý pyl je stejně účinný), dále na kvalitě zpracování, přidaných látkách (přípravky mohou obsahovat navíc čisté fytoestrogeny, vitaminy, stopové prvky, atd.). Tím se jednotlivé přípravky, dostupné na našem trhu, od sebe mohou významně lišit (1).

Mateří kašička

Portrait of a satisfied isolated mature pretty blond woman overJedná se vlastně o speciální výživu, kterou jsou zpočátku (první tři dny) krmeny všechny larvy. Dále jsou mateří kašičkou krmeny již pouze larvy mladých matek. Z toho vyplývá i její označení „královská kašička“ a/nebo gelée royale (2).

Mateří kašička je produktem hltanových žláz v hlavě včely dělnice ve věku 6 – 12 dní. K její tvorbě spotřebují mladušky hodně pylu a nektaru (3). Variabilnost složení MK je závislá na lokalitě sběru, čistotě životního prostředí, použití antibiotik u včelstev a na dalších faktorech. V nativním stavu je MK velice nestabilní a vyžaduje speciální péči pro zachování jejího účinku.

Při průmyslovém zpracování se MK lyofilizuje (proces vysušení a současného zmražení). Tímto způsobem zpracování vznikne žlutavý prášek, který je poměrně stálejší (4). Obsahu jednotlivých složek v MK se budeme věnovat v dalším textu, spolu s pylem. Jejich složení je totiž velice podobné, liší se hlavně procentuálním obsahem vody (1).

Lyofilizace je nejšetrnější způsob konzervace MK, při kterém zůstává zachováno maximální množství účinných látek (4). Lyofilizovaná MK je lehce stravitelný biologický produkt se širokým spektrem účinku (5). Firma VEGALL Pharma ve svých produktech používá právě lyofilizovanou mateří kašičku, což jim zajišťuje vysokou účinnost.

Pyl

Pylová zrna jsou v podstatě samčí pohlavní buňky rostlin, určené k jejich rozmnožování. Včela se je naučila využívat jako potravu. Zrnka pylu obsahují veliké množství pro včelu potřebných látek, hlavně bílkovin. (4,5). Pyl obsahuje v podstatě všechny základní látky, nevyhnutelné pro stavbu, rozvoj a existenci živého organizmu.

Běžně bývá využíván tzv. květní pyl, nebo jinak pyl rouskový, tvořený malými pestrobarevnými zrníčky. Květní pyl je ale pro člověka málo využitelný a zrna projdou našim zažívacím traktem prakticky neporušena a nevyužita. Využijeme prakticky pouze nektar a několik dalších látek, kterými včely slepují zrna v rousky (4,5,6).

Mnohem lépe využitelný je tzv. pyl fermentovaný (perga, včelí chléb). Tento má mnohem vyšší výživnou hodnotu. Vzniká procesem fermentace v plástech, přičemž pylová zrna nabobtnají, pylové blanky se roztrhnou a uvolní se jejich bílkovinný obsah. Tímto se látky v pylu obsažené stávají mnohem využitelnější a dostupnější a zároveň dochází k podstatnému zvýšení obsahu vitamínů (5).

Přípravky s včelími produkty

Preparátů s MK a pylem je na trhu několik druhů od různých výrobců. Základ je ale stejný. Všechny obsahují mateří kašičku (gelée royale). Některé navíc květní pyl a již zmiňovaný fermentovaný pyl (perga) (1).

Jak již z výše uvedeného textu vyplývá, MK a pyl se sice ve složení liší, ale tato odlišnost je dána především procentuálním rozdílem v obsahu jednotlivých látek a hlavně obsahem vody. Proto pro zjednodušení můžeme uvádět jejich složení společně.

V pylu a mateří kašičce tedy nalezneme mono-, oligo- a polysacharidy, aminokyseliny včetně esenciálních, tuky, nenasycené mastné kyseliny, lecitin, cholin, vitamíny A, B 1, B2, B6, D, C, E, minerály a stopové prvky- K, P, Ca, Na, Mg, Cu, Co, Mn a jiné, dále zde nalezneme flavonoidy- rutin, hesperidin, naringin, eriodyctyol, fytosteriny, fytoestrogeny- isoflavonoidy (genistein, daidzein aj.) a lignany (enterolakton) a další látky (4,14).

Mechanizmus účinku fytohormonů je komplexní, protože se mohou tak jako i steroidní hormony vázat na jeden nebo více proteinů. Příkladem toho jsou hormonální receptory, hormony vázající proteiny nebo enzymy, které metabolizují steroidní hormony. Množství interakcí fytohormonů s jedním nebo více proteiny může vyvolávat dalekosáhlé fyziologické efekty (1).

Sarapis-Soja_60

Firma VEGALL Pharma využívá mateří kašičku a pyl jako základ v přípravcích z řady Sarapis, ve kterých jsou včelí produkty doplněné o řadu dalších pro tělo příznivých látek. Výhodou oproti konkurenci je použití fermentovaného pylu, ze kterého jsou živiny pro lidské tělo významně dostupnější a bývá tedy mnohem účinnější. V průběhu času dochází navíc k postupnému zdokonalování receptury přípravků a složení tak, aby byly při využití u cílové skupiny co nejúčinnější.

Aktuální novinkou jej nyní vylepšení receptury přípravku Sarapis soja + červený jetel, ve kterém byl zvýšen obsah izoflavonů o 50 %, a proto by u běžných klimakterických potíží měla stačit již jen jedna kapsle denně. Dávkování 2×1 by mělo být použito hlavně u žen s vyšším rizikem osteoporózy nebo u těch, které tuto nemoc již mají a mají kontraindikaci hormonální substituční terapie. Dále byly do receptury přidány vitamin B6 ke zlepšení regulace hormonální aktivity a vitamin D3 pro podporu normálního stavu kostí. Dobrá zpráva je, že cena zůstává i nadále stejná.

Věříme, že s novou, dokonalejší a účinnější recepturou budou vaši pacienti spokojenější.

Literatura:

  1. Turčan, P.: Včelí produkty, fytoestrogeny a jejich využití v léčbě klimakteria. Klimakterická Medicína,1, 8, 21-26, 2003.
  2. Hankeová, E, Wegner, E.: Med. Praha, Ivo Železný, 2001
  3. Kareš,J.: Med jako lék, Agentura VPK, Praha, 2004
  4. Hajdušková, J: Včelí produkty očima lékaře, Praha, Český svaz včelařů, 2000.
  5. Dobrovoda,I.: Včelie produkty a zdravie. Bratislava, Príroda, 1986.
  6. Vittek,J., Jančí, J.: Včelia materská kašička, Bratislava, Slovenské vydavateľstvo poľnohospodárskej literatúry, 1968.