Zahájení tvorby mléka

kojeni banner 1

Dosažení potřebné tvorby mléka začíná vývojem prsní tkáně (Vývoj) a zahájením syntézy mléka (Zahájení). Správný začátek má zásadní vliv na úspěch z hlediska dlouhodobé tvorby mléka. Následující informace jsou důležité pro matky v prvních dnech po porodu, před „spuštěním“ mléka (Zahájení)

Vývoj

Tato etapa je známá jako sekretorická diferenciace (laktogeneze I). Těhotenství není jen o růstu dítěte, ale také je to čas pro přípravu prsu na kojení

Růst prsu až o 46 %

Prsy se mohou od odbobí před otěhotněním do narození dítěte zvětšit až o 46 %. Ne u všech matek dojde k takovému zvětšení, u některých k tomu může dojít až po narození dítěte.

Strukturální změna prsní žlázy

V průběhu těhotenství se vytváří složitý systém větvení mlékovodů a buněk produkujících mléko (laktocytů). Během této doby může docházet k produkci malého množství prvního mléka (kolostra).


Zahájení

Tato etapa je známá jako sekretorická aktivace (laktogeneze II), často označovaná jako „spuštění mléka“. V prvních dnech po porodu způsobí změny v klíčových hormonech aktivaci laktocytů a zahájení velké produkce mléka.

1. den: 10 – 50 ml

V prvních 24 hodinách po porodu se matkám tvoří 10–50 ml. Tyto objemy se zvyšují v následujících dnech, a přitom se kolostrum mění na přechodné mléko.

3. den: mléko „se spouští“

Časování sekretorické aktivace je pro každou matku odlišné, a je v rozsahu 24 až 120 hodin po porodu. Opožděná sekretorická aktivace byla spojována se zkrácenou laktací.


12345


Správné zahájení

Těsně po porodu mají matky vysokou hladinu oxytocinu – hlavního hormonu laktace. Včasné a časté kojení nebo odsávání využívá této vysoké hladiny oxytocinu a pomáhá usnadnit dlouhodobou produkci mléka u matek dětí narozených v termínu i před termínem.

Pro podporu výlučného kojení zdravého zralého novorozence:

Kojení v první hodině

Včasné přiložení dítěte přímo na kůži (skin-to-skin) je nejlepší pro podporu prvního kojení. Toto podporuje dlouhodobě pozitivní vztah ke kojení a dítěti.

Časté kojení

Doporučuje se kojení každé dvě až tři hodiny. Stálý a častý kontakt na kůži (skin-to-skin) podporuje matky v tom, aby rozpoznaly časné signály krmení u svého dítěte.

Očekávejte 3 znečistěné plenky

Tři nebo více žlutých stolic během 24 hodin od cca 4. dne jsou indikátorem, že došlo k zahájení a rozbíhá se produkce mléka.

Pro podporu výlučné výživy mateřským mlékem, pokud není kojení možné:

Odsávání v první hodině

V první hodině je důležitá stimulace prsou pomocí výzkumem ověřené technologie zahájení laktace. To podporuje včasné zahájení a dlouhodobou tvorbu mléka.

Časté odsávání

Odsávání několikrát denně s využitím zahajovací technologie pomáhá dosáhnout adekvátních objemů mléka. Přínosné je odsávání z obou prsů současně každé dvě až tři hodiny.

Očekávejte 3 x 20 ml

Odsátí ≥ 20 ml při každém ze tří po sobě následujícím odsávání znamená, že došlo k zahájení laktace. Poté je čas použít odsávací program určený pro odsávání mléka.


Vyzkoušejte produkty Medelakteré pomáhají podporovat kojení.